Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРK Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Роман Коваль
Отаман Зелений

Джерела

1. Авраменко Н. Спомини запорожця. – Київ: Темпора, 2007.
2. Авторські польові дослідження Романа Коваля. – Записано від Василя Олексійовича Олександренка (1937 р. н.) в с. Трипілля Обухівського району Київської області 20 січня 2008 р.
3. Авторські польові дослідження Романа Коваля. – Записано від двоюрідної онуки отамана Зеленого (онуки сестри отамана Софії) Катерини Іллівни Булавин (1922 р. н.) в с. Трипілля Обухівського району Київської області 16 листопада 2002 р.
4. Авторські польові дослідження Романа Коваля. – Записано від двоюрідної онуки отамана Зеленого (онуки сестри отамана Софії) Катерини Іллівни Булавин (1922 р. н.) в с. Трипілля Обухівського району Київської області 20 січня 2008 р.
5. Авторські польові дослідження Леоніда Васильовича Череватенка. – Записано від Івана Пилиповича Кравченка (1919 р. н.) в с. Новосілки Кагарлицького району Київської області 1989 р.
6. Акты Леонтовича II, №525 // Клепатский П. Очерки по истории Киевской Земли. Литовский период. – Біла Церква: видавець Олександр Пшонківський, 2007.
7. Антоненко-Давидович Б. Розповідь про отамана Зеленого і "трипільську трагедію" // Визвольний шлях (Лондон). – 1985. – Жовтень. – Кн. 10 (451).
8. Антонов-Овсєєнко В. Записки о гражданской войне. – Москва – Ленинград: 1933. – Т. 4.
9. Валійський А. Повстанський рух в Україні в роках 1917 – 1922 // Вісті комбатанта. – Нью-Йорк, 1961. – Ч. 4. – С. 12 – 14.
10. Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – Київ: УРЕ, 1987.
11. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Бібліографічний довідник. – Київ, 1998.
12. Вишнівський О. Повстанський рух і отаманія. – Детройт, 1973.
13. ГАКО, ф. 403, оп. 9657, спр. 74, арк. 423.
14. Гальчевський-Войнаровський Я. Проти червоних окупантів. – Краків – Львів: Українське видавництво, 1942. – Т. 2.
15. Гражданская война на Украине. Том 1. Книга 1. – Киев: Наукова думка, 1967. – С. 697, 698.
16. Гришин А. Листопад... На думку приходить Щербак // Дороговказ. – Торонто, 1964. – № 3 (22). – Листопад – грудень.
17. Ґалаґан М. З моїх споминів (Світова війна – розвал царату – українська революція). – II частина. – Львів: Червона Калина, 1930.
18. Ґалаґан М. З моїх споминів. 1888-ті – 1920-ті. – Київ: Темпора, 2005.
19. Домотенко Ю. За Стугною, за рікою. Нариси з історії села Перше Травня на Обухівщині. – Київ: Задруга, 2007.
20. Домотенко Ю. Преславне містечко Трипілля на Київщині. – Київ: Задруга, 2006.
21. Донцов Д. Рік 1918. – Київ: Темпора, 2002.
21А. Донченко П. День 14 грудня 1918 р. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі ЦДАВО України), ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 298 – 300.
22. Дороговказ. – Торонто – 1967. – № 14 – 15 (33 – 34). – Січень – квітень. – С. 17.
23. Драбатий І. Перший український військовий з'їзд у Києві (5 – 12 травня 1917 року) // Дороговказ. Орган вояцької думки і чину. – Торонто, 1969. – Квітень – червень. – Ч. 24 (43).
24. Євтимович В. Поручник Микола Міхновський, творець новітнього українського війська // Калєндар Червоної Калини. – Львів, 1937.
25. Жуковський А. На еміграції // Петлюра С. В. Вибрані твори та документи. – Київ: Довіра, 1994.
26. Завальнюк К. Провісники волі. Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті роки ХХ ст.). – Літин: Літинська райдрукарня, 2005.
27. Звезда (Екатеринослав). – 1922. – 17 декабря.
28. Капустянський М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 1919 році. – Київ: Темпора, 2004.
29. Карасьов М. "Бандит" Зелений. – Київ: Український письменник, 1992.
30. Кіевлянин. – №1. – 1919. – 21 августа.
31. Коваль Р. Отамани Гайдамацького краю. 33 біографії. – Київ: Правда Ярославичів, 1998.
32. Ковальчук М. Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне протистояння. – Київ: Темпора, 2006.
33. Козельський Б. Шлях зрадництва й авантюр (Петлюрівське повстанство). – Харків: Державне видавництво України, 1926.
34. Колубаїв С. Спогад. ЦДАВО України, ф. 3795, оп. 5, спр. 78, арк. 431 зв. – 434.
35. Коновалець Є. Причинки до історії української революції // Історія Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. – Київ: в-во "Україна", 1992.
35А. Кошель О. Спогад. ЦДАВО України, ф. 3795 с, оп. 5, спр. 78, арк. 224 – 228 зв.
36. Красный террор. – 1918. – 5 октября.
37. Кучабський В. Переможені переможці // Історія Січових Стрільців. Воєнно-історичний нарис. – Київ: в-во "Україна", 1992.
38. Летопись революции. Журнал по истории КП(б)У и Октябрьской революции на Украине. – Харьков: государственное изд-во, 1926. – Сентябрь – октябрь. – № 5 (20).
39. Литвин С. Одна із спроб Петлюри докликатись до Європи: невідоме інтерв'ю італійському часопису "Л'ідеа національ" // Людина і політика. – 2000. – № 1.
40. Лихолат А. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917 – 1922 гг.). – Москва: Государственное издательство политической литературы, 1954.
41. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917 – 1921. – Київ: Темпора, 2003.
42. Маймескулов Л., Рогожин А., Сташис В. Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия (1918 – 1922). – Харьков: Изд-во Харьковского университета, 1971.
43. Мірчук П. Микола Міхновський – апостол української державності. Філадельфія: Т-во Української студіючої молоді ім. Ммиколи Міхновського, 1960.
44. Млиновецький Р. Нариси з історії Українських визвольних змагань. 1917 – 1918 рр. – Друге видання. – Торонто: Гомін України, 1970.
45. Нещерет Т., Домотенко Ю. Халеп – город над Дніпром: Нариси з історії села Халеп'я на Обухівщині. – Київ: Задруга, 2007.
46. Оскілко В. Між двома світами. – Рівне: накладом управи Української народної партії (С. С.), 1924. – Ч. 1.
46А. Петриченко М. "Самостійник" отаман Зелений // Культура і життя. – №46. – 1990. – 18 листопада.
46Б. Петриченко М. Спогади про майбутнє // Вечірній Київ. – 1994. – 3 березня.
47. Петрів В. Військово-історичні праці. Спомини. – Київ: Поліграфкнига, 2002.
48. Полупанов А. Свобода или смерть. – Донецк, 1966. – С. 158.
49. Похилевич Л. Краєзнавчі праці. – Біла Церква: Яніна, 2007.
50. Правда (Москва). – 1922. – 6 сентября.
51. Пташинский П. Автобиография и воспоминания. – Глава 9. По дорогам Украины. – Белгород-Днестровский. – На правах рукописи.
52. Ріпецький С. Повстанський рух на Україні 1918-22 і пізніших рр. // Енциклопедія Українознавства. – Париж – Нью-Йорк, 1971. – Т. 3. – С. 2117.
53. Розмова з отам. Зеленим // Український козак. – 1919. – 21 вересня // Завальнюк К. Провісники волі. Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті роки ХХ ст.). – Літин: Літинська райдрукарня, 2005.
54. Савченко В. Атаманы казачьего войска. – Москва: Яуза, Эксмо, 2006.
55. Сказания о населенных местностях Киевской губернии, или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Собрал Лаврентий Иванович Похилевич. – Біла Церква: Яніна, 2005.
56. Спогади Кравченко Настасії Сидорівни, 1902 р. н., с. Трипілля Обухівського району Київської області. – 14.6.1990.
57. Сулятицький П. Московська преса про українську справу за часів Добрармії // За Державність. Матеріяли до Історії Війська Українського. – Варшава: Українське воєнно-історичне товариство, 1937. – Збірник 7.
58. Так творилося українське військо. 10 спогадів учасників Визвольної війни 1917 – 1920-х років / Упор., вступ. слово, примітки, додатки, біограф. довідки Р. Коваля. – Київ – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2008.
59. Телеграма від 14 лютого 1919 р. визначного діяча УПСР (лівих) М. Полоза заступнику наркома іноземних справ РСФРР Л. Карахану і Й. Сталіну про політику більшовиків в Україні // Документи трагічної історії України (1917 – 1927 рр.) / Редактор-упорядник П. П. Бачинський. – Київ, 1999.
60. Українські приказки, прислів’я і таке інше. Збірники О. В. Марковича та інших. Уклав М. Номис. – Київ: Либідь, 1993.
61. ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 137, арк. 35.
62. ЦДАВО України, ф. 5, оп. 1, спр. 86, арк. 7 // Лисенко А. Данило Ількович Терпило (Зелений) // Постаті Київщини. – Київ: Міленіум, 2007.
63. ЦДАВО України, ф. 1075, оп. 2, спр. 3, арк. 197, 198 // Симон Петлюра. Статті. Листи. Документи. Том IV / Упор., вступ. слово В. Сергійчука. – Київ, 2007.
64. ЦДАВО України, ф. 1078, оп. 2 спр. 210.
65. ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 1, спр. 10, арк. 9 // Ковальчук М. Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне протистояння. – Київ: Темпора, 2006. – С. 334.
66. ЦДАВО України, ф. 3172, оп. 3, спр. 43, арк. 103 // Ковальчук М. Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне протистояння. – Київ: Темпора, 2006.
67. Чикаленко Л. Уривки зі спогадів з років 1919 – 1920 // Чикаленко Є. Щоденник. – Том II (1918 – 1919). – Київ: Темпора, 2004.
68. Шанковський Л. Українська галицька армія. Воєнно-історична студія. – Львів: НТШ, 1999.
69. Що говорить отаман Зелений про себе і своїх козаків // Селянська громада. – 1919. – 28 вересня // Завальнюк К. Провісники волі. Повстанський рух на Поділлі у персоналіях (20-ті роки ХХ ст.).

[ Початок ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Джерела ] [ Населенні пункти України, про які йдеться у книзі ] [ Неповний список козаків і старшин отамана Зеленого ] [ Віктор Лісовол. Дума про отамана Зеленого ] [ Про автора ]

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ