Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

НАРОДНІ ПОВІР'Я

ПРИМІТКИ

Матеріали книги взято з друкованих, архівних джерел ХІХ-ХХ ст., записів сучасних збирачів усної народної творчості, а також записів упорядника М.К.Дмитренка. Основні друковані джерела:

Костомаров Н.И. Славянская мифология. - К., 1847;
Маркевич Н.А. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. - К., 1860;
Українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники О.В.Марковича і других. Спорудив М.Номис. - СПб., 1864;
Потебня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. - М., 1865;
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край, снаряженной императорским Русским географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные д.чл. П.П.Чубинским. - Т.1. - СПб., 1872;
Максимович М.А. Дни и месяцы украинского селянина. - Собр.соч., т.11. - К., 1877;
Манжура И.И. Сказки, пословицы и т.п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губ. - Харьков, 1890; Милорадович В.П. Народные обряды и песни Лубенского уезда Полтавской губернии, записанные в 1988-1895 гг. - Харьков, 1897;
Иванов П.В. Дни недели (к малорусской этнографии). - Харьков, 1905;
Повір'я. - К., 1992; Дмитренко Микола.
Народні повір'я. - К., 1994.
Використано архівні матеріали відділу рукописів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського Національної Академії наук України (В.Г.Кравченка, Г.Т.Танцюри, Н.А.Присяжнюк, а також записи І.І.Гурина, В.П.Вовкодава, І.Г.Безручка, Л.В.Іваннікової).

[У що вірили наші предки?]
["Природо, мати невмируща"]["Час рікою пливе"] [Вогнистий папороті цвіт]
[Якщо чорний кіт перейде дорогу]["Не стріляй у птаха на світанні"]
["...Бо ти на землі - людина..."][Примітки]

До розділу "Бібліотека"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ