Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

ВІТАННЯ
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ ОЛЕКСАНДРА ОМЕЛЬЧЕНКА

Вас щиро вітає славний Київ, столиця України.
Київ — один із визначних культурних, наукових, духовних, промислових центрів світу.
Проблема національної ідеї, винесена на обговорення конференції, надзвичайно актуальна.
Українська національна ідея — це філософія життя українського етносу. Всесвітня історія багата прикладами, коли національна ідея гуртує народ, викликає небачене натхнення, народжує нездоланні сили,  піднімає маси в єдиний благородний порив на величні діяння.
Національна ідея — явище не лише українське. Будь-яка спільнота людей на певному етапі свого розвитку усвідомлює себе нацією, проймається ідеєю своєї окремішності, значимості у світі та солідарності.
Ця стратегія способу життя формується провідною елітною частиною суспільства.
У процесі історичного розвитку нашої держави українська національна ідея завжди мала своїх носіїв, які не тільки формували її мету і завдання, але й активно пропагували її серед народу. Провідне місце в історії формування та розвитку української ідеї посідає Товариство «Просвіта», в якому в різні часи жертовно працювали кращі сини й дочки України.
Українська національна ідея ґрунтується на духовних цінностях нашого народу, насамперед культурі, мові, народних звичаях.
Отож скільки існує наш народ, стільки ж існує його стратегія життя, тобто національна ідея.
В силу історичної долі територія України, де споконвічно проживає український етнос, була розшматована між сусідами, які насаджували свої порядки, свої ідеї, але духовна стійкість нашого народу настільки сильна, що вистояла шалену асиміляцію.
Українці — навдивовижу працелюбний, дуже терпеливий і духовно багатий народ.
Національна ідея окремішності неминуче переростає в ідею незалежної національної держави. Як писав Тарас Шевченко, «В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля».
Адже тільки незалежна національна держава може забезпечити цілісність етнічної території з усіма її ба-гатствами, гарантувати національну безпеку, проводити свою політику в інтересах нації, сприяти розбудові власної економіки, розвиткові науки, піднесенню духовності, культури, утвердженню національної мови, поширенню у світі доброї слави.
На шкалі національних цінностей мова посідає одне з найчільніших місць. Вона є духовною основою життя етносу, найважливішою складовою національної ідеї.
Найбільшим і найціннішим скарбом кожного народу є його мова. У ній закодований досвід усіх попередніх поколінь народу. Мова — найпевніша твердиня нації. Доки вона живе, доти існує народ. Мова врятувала українську націю. Ті, хто зрікся її, перестали бути українцями, навіть гірше — чимало з них стали запеклими ворогами всього українського, і прикладів тут достатньо.
Ігнорування розв’язання мовної проблеми на державному рівні, як показує досвід, роз’їдає і розпорошує суспільство, гальмує всі процеси державотворення. Поступу на поліпшення життя народу, зрушення в економічній сфері за таких обставин не буде.
Нинішня ситуація в Україні є тому яскравим прикладом. Упродовж десяти років триває тупцювання на місці. Постійні суперечки на мовному ґрунті в найвищих державних інстанціях, ігнорування державної мови як об’єднуючого і консолідуючого фактора підривають довіру до державної влади.
У столиці України культурно-освітня сфера вирішується позитивно, хоча тут є дуже багато проблем.
Освіта — обличчя і внутрішня сутність цілої держави. Початкова та середня освіта в навчальних закладах м. Києва забезпечується в основному державною мовою. Особливою проблемою залишається впровадження державної мови у вищих навчальних закладах.
Значну увагу місцева влада приділяє розвиткові та підтримці культурної сфери столиці.
Великого значення надається архітектурі та будівництву, розвитку цієї галузі в національному дусі. А це насамперед стосується відбудови храмів, історичних пам’яток українського народу та їх збереження.
Національна ідея, як філософія життя українського народу, знаходить своє втілення у всіх сферах соці-ально-економічного життя нашої держави.
Сподіваємося, що цінний досвід інших країн,представники яких беруть участь у конференції, буде використаний і спрямований на зміцнення добросусідських стосунків між народами, поліпшення мовної ситуації в нашій державі.
Упевнений, що рекомендації будуть враховані і використані для поліпшення ситуації в Україні, миру та злагоди у всьому світі.

 

До змісту книги ЧИ МАЄ УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВУ?

До розділу "Просвіта"

 

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ