Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
Спілка офіцерів України
(З нагоди деcятої річниці науково-практичної конференції)

       16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України в 9 розділі якої сказано: "Українська РСР має право на власні ЗС". Фактично з цього моменту почався процес відродження власних Збройних сил України. Почався пошук законодавчого забезпечення цього процесу.Вже 2-3 лютого 1991 року, в умовах ще існуючого Радянського Союзу, в Києві за ініціативи Народного Руху України, при підтримці Української республіканської партії,  національно свідомих народних депутатів України - членів Народної Ради у Верховній Раді України  та українських офіцерів-патріотів  була підготовлена і проведена науково-теоретична конференція на тему:"Зовнішня і внутрішня безпека України: концепція Української Армії та пошуки шляхів її створення". Ідеї цієї науково-теоретичної конференції найшли відгук в серцях багатьох патріотів незалежної самостійної соборної України, а тому вже 27-28 липня 1991 року в нашій столиці українськими офіцерами - патріотами проведено установчий з’їзд і створено Спілку офіцерів України (СОУ) - добровільну громадську організацію військово - патріотичного спрямування. В усіх областях держави, місті Севастополі та в столиці України Києві створені регіональні організації СОУ. Київська організація СОУ має особливий статус. Голова Київської організації СОУ, згідно з  вимогами Статуту СОУ, є одночасно і заступником Голови СОУ.

Метою  діяльності нашої організації є:
 
-    консолідація зусиль офіцерів на створення власних силових структур України (далі - Збройних Сил України)  парламентсько-правовим шляхом;
 
-   сприяння поверненню офіцерів - громадян України для проходження служби, за їх  бажанням, на територію України;
 
-    забезпечення необхідного правового захисту законних прав офіцерів та членів їхніх сімей, надання їм матеріальної та іншої допомоги з прибутків від виробничої та господарської  діяльності організації;

-    сприяння якісній підготовці молоді до служби в Збройних Силах України;

-    популяризація та розвиток українських військових традицій;

-    дослідження та об'єктивне висвітлення героїчної української військової  історії;

- відродження та популяризація діяльності українських військово-спортивних організацій;

-   сприяння розвитку контактів з військовиками визвольних змагань як в Україні, так і поза її межами, а також з військовиками інших держав.
 
Офіційною та робочою мовою організації є українська мова.
 
Організація поширює свою діяльність на територію міста Києва та Київську область, є юридичною особою,  має свою, печатку, бланки встановленого зразка, штампи, символіку, яка затверджується Виконавчим комітетом.

 
Цілі і завдання, напрямки діяльності нашої організації:

- співпраця з іншими громадськими об'єднаннями для відродження нашої героїчної історії, розвитку та поширення сучасної військової думки в Україні, організація і проведення конференцій, семінарів з військових питань, власна видавнича діяльність;

- упорядкування української військової термінології, підготовка військово-технічних та інших словників на військову тематику, підручників та військово-технічної літератури українською мовою, залучення до цієї роботи фахівців- філологів;

-  створення молодіжних секцій при Організації і опікування ними;

- поширення нових прогресивних методологій викладання військових дисциплін у військових учбових закладах  м.Києва і області;

- сприяння створенню організацій, установ і закладів,  в тому числі і госпрозрахункових з правами юридичної особи, що своєю діяльністю допомагають досягненню поставлених організацією цілей та виконанню статутних завдань.
 
Організація є структурним підрозділом Спілки офіцерів України і складається з осередків, які формуються за територіальним принципом або за місцем служби (роботи).

Найвищим органом організації є Конференція, яка проводиться не рідше одного разу на рік і скликається Виконавчим комітетом.
Київська організація СОУ будує свою діяльність на ідеологічних засадах  українського націоналізму, співпрацює з усіма національно - патріотичними партіями і громадськими організаціями регіону, в першу чергу з Конґресом Українських Націоналістів, РУХом, Українською республіканською партією, ветеранами ОУН-УПА, Товариством політв’язнів і репресованих, регулярно відгукується на всі події в столиці, державі і в світі: заявами, пікетуваннями, мітингами тощо.

До десятої річниці створення СОУ готується видання історії СОУ. Періодично СОУ видає свою газету" Слово і честь", а Київська організація - свій "Вісник ".

Представники Спілки є в усіх силових структурах держави, державних і регіональних структурах виконавчої  влади, в структурах Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також в Верховній Раді України. До речі, Перший Командувач Військово - Морських Сил України, Народний депутат України, віце-адмірал Борис Кожин вже вдруге обраний Головою  Спілки офіцерів України і вдруге Народним депутатом України. Столичну організацію вже п"ятий термін очолює один із засновників відродження  ВМС  України, народний депутат України II скликання , капітан 1 рангу Євген Лупаков.
 
Спілка  має свої структури в Великій Британії, Канаді, Сполучених Штатах Америки  та інших країнах світу, де мешкають українці-ветерани визвольних змагань. Зокрема, до нашого осередку в Лондоні який очолює майор, д-р Святомир Фостун, входять сотник Маріян Д. Гайва, хорунжий Маркіян Шептицький, поручник Петро Кіщук, хорунжий Петро Дюк, підпоручник Василь Попадинець, хорунжий, професор, д-р Олег Островський та інші. Від них ми постійно отримуємо найцінніше - живе спілкування з тими героями України, які всім своїм життям  прискорювали нашу сьогоднішню незалежність.
 
Членство в організації може бути індивідуальним або колективним.
 
Індивідуальними членами Організації можуть бути: генерали, адмірали, офіцери, мічмани та прапорщики дійсної служби, запасу або у відставці, учасники визвольних змагань, курсанти випускних курсів вищих військових учбових закладів, які визнають Статут Організації, сплачують членські внески, сприяють досягненню мети її діяльності, беруть активну участь у роботі Організації  та виконують рішення керівних органів Організації.

Колективними членами Організації можуть бути колективи установ, організацій, підприємств різних форм власності, які визнають Статут Організації, бажають сприяти її діяльності, сплачують членські внески.
 
Прийняття індивідуальних членів до Організації здійснюється на зборах первинного осередку на підставі письмової заяви кандидата та рекомендацій не менше двох членів Спілки офіцерів України з наступним затвердженням Виконкомом Організації.
 
Кожний член Організації має право вільного виходу зі складу Організації на основі письмової заяви  про вихід без пояснень мотивів виходу.
 
Вступаючи до Організації, кожен її член обов’язково приймає на себе зобов’язання виконувати
  КОДЕКС ЧЕСТІ члена Спілки офіцерів України

Я, ____________________________________________________
                                (військове звання, прізвище та ініціали)
свідомо вступаючи в члени СОУ, не маючи перед собою ніяких особистих інтересів, крім інтересів незалежності України, урочисто обіцяю:

- Завжди берегти і примножувати військову славу і традиції героїв усіх війн за визволення України та її народу від іноземних загарбників.

- Завжди пам’ятати, що доля України - це водночас моя доля і доля моєї сім’ї, тому у своїй діяльності керуватися тільки інтересами України, боротися за досягнення мети і завдань Спілки всіма своїми силами і можливостями, чесним і правовим шляхом.

- Завжди пам’ятати, що мене і мою сім’ю годує і одягає Український народ, а тому ніколи не підніму руки на нього.

- Не шкодуючи сил працювати над підвищенням свого професійного рівня, над примноженням могутності Збройних Сил України.

- Понад усе ставити військове товариство, пам’ятати, що я один за всіх, а вся Спілка - за мене; кривда чи образа члена Спілки отримають негайну відсіч від мене.

- Яку б посаду я не займав, завжди готовий зустрітись, вислухати і прийти на допомогу кожному членові Спілки та членам його сім’ї.

- Завжди пам’ятати, що за мною стоїть вся Спілка, яка завжди захистить мене. Але я своїми діями можу принести їй як славу, так і ганьбу; за будь-яких обставин залишатись чесною і порядною людиною.

- Ніколи не боятися ворогів України, давати їм негайну і належну відсіч, боротися проти несправедливості, негідників, кар’єристів і підлабузників, проти антиукраїнських настроїв.

- Ніколи не зрадити справі Спілки, давши раз слово честі - дотримуватись його завжди.

"____"_____________200_ р.___________________________________
              (Дата)                                             (Особистий підпис та прізвище)
 
На жаль на сьогодні ще не всі наші ветерани визвольних змагань, членством яких в Спілці офіцерів України ми б мали пишатися, є членами СОУ. Але я впевнений, що прочитавши цей матеріал про нашу Спілку, вони відчують той військовий, національно - патріотичний порив, який привів їх до лав ОУН -УПА, дивізійників тощо і звернуться до нас зі своїми заявами про вступ до СОУ. Адже вони і сьогодні відчувають себе захисниками, борцями за відновлення незалежності  України, а тому не можуть залишатися поза лавами тих, хто і сьогодні продовжує їх св’яту справу.
 
Ми закликаємо до співпраці всі українські ветеранські організації і готові негайно укласти з ними двосторонні договори про таку співпрацю або ж, за їх бажанням, прийняти їх до лав Спілки офіцерів України як колективного члена Київської організації СОУ.
 
Наша адреса:
02021, м.Київ, вул.Грушевського, 30/1, кімн.305,
тел. (38-044) 291-63-66, 565-75-63, 253-32-30.

До розділу "Вільна Трибуна"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ