Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
ЄВГЕН СВЕРСТЮК: "Це - вибір"

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА

1951
1. Обговорення підсумків дискусії з філософських питань психології // Рад. шк. - 1951. - № 12. - С. 54-55.

1955
2. Наукова сесія з питань психології / Сверстюк Є., Романець В. // Рад. шк. - 1955. - № 9. - С. 58-62.

1956
3. Психологічна характеристика персонажа // Л-ра в шк. - 1956. - № 3. - С. 30-40.
На матеріалі творів М.Коцюбинського і Панаса Мирного.
4. Розуміння учнями мотивів поведінки персонажа // Л-ра в шк. - 1956. - № 6. - С. 57-64.

1959
5. Вибране Василя Мисика // Вітчизна. - 1959. - № 5. - С. 193-195.
6. Деякі засоби активізації мислення учнів на уроках // Рад. шк. - 1959. - № 5. - С. 27-34.
На матеріалі творів М. Гоголя, М. Лермонтова, М. Горького, Е. Войнич, М. Островського, О. Корнійчука.
7. Літературний портрет письменника // Рад. літературознавство. - 1959. - № 3. - С. 131-134.
Критичний аналіз виданої Держлітвидавом у 1958 р. серії літературних портретів письменників: Т. Шевченка, І. Котляревського, Лесі Українки, М. Ірчана, А. Головка, М. Рильського.
8. Особливості розуміння старшокласниками мотивів поведінки літературного персонажа // Питання психології. - К., 1959. - Т. 10. - С. 91-140.
На матеріалі персонажів з творів: "Тарас Бульба" М. Гоголя, "Герой нашого часу" М. Лермонтова, "Хіба ревуть воли..." Панаса Мирного, "Коні не винні" М. Коцюбинського, "Як гартувалась сталь" М. Островського.
9. Популярні книжки про класиків // Л-ра в шк. - 1959. - № 5. - С. 79-83.
Про літературні портрети українських письменників, зокрема: Т. Шевченка (О. Білецький, О. Дейч), М. Коцюбинського (М. Грицюта), Марка Вовчка (М. Тараненко), Лесі Українки (А. Каспрук).
10. Про композицію літературного твору // Л-ра в шк. - 1959. - № 5. - С. 27-37.
На матеріалі творів Панаса Мирного ("Хіба ревуть воли..."), І. Карпенка-Карого ("Хазяїн"), Т. Шевченка ("Сон", "Гайдамаки", "Мені однаково").

1960
11. Некоторые особенности понимания старшими школьниками мотивации поведения литературных персонажей // Докл. АПН РСФСР. - 1960. - № 4. - С. 27-31.
Рец.: [Рецензія] // Л-ра в шк. - 1960. - № 4. - С. 81-85. - Рец. на кн.: Никифорова О.И. Восприятие художественной литературы школьниками. - М.: Учпедгиз, 1959; Изучение учащихся в процессе преподавания литературы: Сб. ст. - М.: АПН РСФСР, 1959.

1961
12. Біла поезія про крилатих людей // Літ. газ. - 1961. - 22 серп. Про збірку поезій В. Коротича "Золоті руки" (К., 1961).
13. І навіщо пхати солом'яного діда // Літ. газ. - 1961. - 28 листоп. Про дискусії з приводу складності сприймання поезії М. Вінграновського та І. Драча.
14. Про розуміння старшими школярами внутрішнього світу літературних героїв // Питання навчання і виховання: Тези доп. конф. - К., 1961. - С. 45-46.
15. Психологія читання і розуміння художнього твору // Л-ра в шк. - 1961. - № 5. - С. 40-51.
16. Творча уява і ... зорі // Вітчизна. - 1961. - № 7. - С. 201-202.
Про збірку оповідань В. Шевченка "Зорі посміхаються щасливим" (К., 1960).
17. У чеканні великих змін // Вітчизна. - 1961. - № 3. - С. 197-199. Про роман І. Вільде "Сестри Річинські".

1962
18. Біля джерел духовного життя // Літ. Україна. - 1962. - 4 груд.
19. Екскурси в біографію Кобзаря // Літ. Україна. - 1962. - 9 лют. Про книжку Л. Хінкулова "Тарас Шевченко" (М., 1960).
20. Між вірним словом і вагомою проблемою // Літ. Україна. - 1962. - 31 серп.Про збірку поезій Д. Молякевича "Сучаснику мій" (Л., 1961).
21. Проблеми молодої прози // Зміна. - 1962. - № 12. - С. 16, 18.Про оповідання Є. Гуцала, В. Дрозда, В. Шевчука та ін.
22. Психологізм нашої прози // Вітчизна. - 1962. - № 1. - С. 140-161.Роздуми на матеріалі української прози: "Людина і зброя" О. Гончара, "Сестри Річинські" І. Вільде, "Єдина" Ю. Збанацького, "Остання шабля" М. Руденка, "Жила на світі вдова" І. Муратова, "Пора весняних вітрів" Л. Серпіліна.
23. Шевченко крізь велику і маленьку призму // Літ. Україна. - 1962. - 11 трав. Порівнюються твори І. Драча та В. Бондаря про Т. Шевченка.
24. Широке бачення життя // Літ. Україна. - 1962. - 23 листоп.
Про збірку оповідань В. Дрозда "Люблю сині зорі" (К., 1962).

1963
25. Література - школа виховання громадських почуттів // Жовтень. - 1963. - № 2. - С. 151-155.
26. На полі честі: [Про Лесю Українку] // Літ. Україна.- 1963.- 30 лип.
27. Стандартний сміх // Прапор. - 1963. - № 4.
28. У пошуках єдино вірного образу [Т. Шевченка] // Дніпро. - 1963. - № 2. - С. 153-158.
29. Шевченківський літературно-музичний вечір:[Сценарій] // Укр. мова і л-ра в шк. - 1963. - № 10. - С. 61-65. - Подано під псевд.: Євген Олександрів.

1964
30. Етика прометеїзму // Дніпро. - 1964. - № 6. - С. 152-157.
31. Павло Грабовський: (До 100-річчя з дня народж.) // Укр. мова та л-ра в шк. - 1964. - № 8. - С. 21-28.
32. Полум'я Кобзаревих дум // Хлібороб України. - 1964. - № 2. - С. 24-25.

1965
33. Виховання почуттів // Жовтень. - 1965. - № 2. - С. 63-69.
34. Від затишку рим до вітрів творчості // Молодь України. - 1965. - 27 серп.
35. Особенности понимания старшими школьниками мотивации поведения литературных персонажей: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / ОГУ им. И. Мечникова. - Одесса, 1965. - 17 с.
36. Чим глибше в землю, тим вище в небо // Дніпро. - 1965. - № 1. - С. 117-124.

1966
37. Казка про трагедію втрати: Післямова // Шаміссо А. Дивні пригоди Петера Шлеміля / Пер. з нім. С. Сакидона. - К.: Дніпро, 1966. - С. 120-138.
38. Мігель де Сервантес: До 350-річчя смерті Мігеля Сервантеса // Укр. мова і л-ра в шк. - 1966. - № 4. - С. 92-94. - Подано під псевд.: Василь Андрієнко.

1967
39. Виховання особи // Дніпро. - 1967. - № 3. - С. 117-124. - Подано під псевд.: Василь Андрієнко.
40. Гострої розпуки гострий біль: [Про Миколу Зерова] // Дукля. - 1967. - № 6. - С. 57-62.
41. На 9-те березня // Дукля. - 1967. - № 2. - С. 41.
42. Стендаль: (До 125-річчя з дня смерті) // Укр. мова і л-ра в шк. - 1967. - № 3. - С. 94-95. - Подано під псевд.: В.Андрієнко.
Стаття увійшла до книжки вибраного "На святі надій" під назвою "Наполеонівський вершник з пером".

1968
43. Людина і джерело: Передмова // Сент-Екзюпері А. Планета людей / Пер. з фр. А. Перепаді. - К.: Дніпро, 1968. - С. 5-21. - Подано під прізвищем перекладача.
Під прізвищем автора вперше надруковано у книжці вибраного "На святі надій".
44. Шлях Тургенєва // Дніпро. - 1968. - № 11. - С. 126-133. - За підписом: Володимир Швидкий.
Під прізвищем автора вперше подано у книжці вибраного "На святі надій".

1969
45. Відлуння Гете: (До 220-річчя від дня народж. Й.-В. Гете) // Дніпро. - 1969. - № 10. - С. 132-139. - Подано під псевд.: Володимир Швид. Вперше під прізвищем автора надруковано у книжці вибраного "На святі надій".
46. Наче стяг бойовий: [Передмова] // Грабовський П. Вибрані твори. - К.: Дніпро, 1969. - С. 5-24. - Подано під псевд.: Євген Михайлюк.
47. Сонячний геній: Передмова // Гете Й.-В. Твори. - К., 1969. - С. 3-41. - Подано під прізвищем: Г. Кочур.
Вперше під прізвищем автора вміщено у книжці вибраного "На святі надій".
48. "України так і не побачу": [Есе] // Народний календар, 1969. - Bratislava: Vydavatelstvo politickej literatury, [1969]. - С. 34.

1970
49. Собор у риштованні: Док. 3 / Передм. М. Антоновича. - Париж; Балтимор: Смолоскип, 1970. - 173 с.: портр. - (Б-ка Смолоскипа; Ч. 6). -Тит. арк. парал. англ. - Бібліогр.: с.169-171.

1971
50. Вдалась ти крилатою - мусиш летіть! : [Про Лесю Українку] // Дніпро. - 1971. - № 12. - С. 131-141. - Подано під псевд.: Володимир Швид.
51. На могилу Алли Горської // Визвол. Шлях. - 1971. - Кн.7/8. - С. 790-792. - (Голос нескорених).

1972
52. В день народження Василя Стуса: [Вірш] // Сучасність. - 1972. - Чис. 4. - С. 5-6.
53. Іван Котляревський сміється // Широке море України: Док. самвидаву з України. Док. 7. - Париж; Балтимор: Смолоскип, 1982. - С. 9-45. - (Б-ка Смолоскипа; Ч. 14). - На шмуцтит. назва англ.
54. Іван Франко: (Сценарій літ.-муз. вечора) // Широке море України: Док. самвидаву з України. Док. 7. - Париж; Балтимор: Смолоскип, 1972. - С. 67-85. - (Б-ка Смолоскипа; Ч. 14). - На шмуцтит. назва англ.
55. На свято жінки // Широке море України: Док. самвидаву з України. Док. 7. - Париж; Балтимор: Смолоскип, 1972. - С. 46-53. - (Б-ка Смолоскипа; Ч. 14). - На шмуцтит. назва англ.
56. Остання сльоза // Широке море України: Док. самвидаву з України. Док. 7. - Париж; Балтимор: Смолоскип, 1972. - С. 86-96. - (Б-ка Смолоскипа; Ч. 14). - На шмуцтит. назва англ.
57. Слідами казки про Іванову молодість // Широке море України:
Док. самвидаву з України. Док. 7. - Париж; Балтимор: Смолоскип, 1972. - С. 54-66. - (Б-ка Смолоскипа; Ч. 14). - На шмуцтит. назва англ.
58. Versuch uber Iwans Jugend // Swerstiuk J. Essays / Аmnesty international. - 1972. - S.11-23.

1973
59. Симоненко - ідея // Симоненко В. Берег чекань. - Мюнхен: Сучасність. - 1973. - С. 284-292.

1974
60. *Останнє слово на суді // Укр. самостійник. - Мюнхен, 1974. - № 2.

1976
61. Казка про трагедію втрати // Сучасність. - 1976. - Чис. 9. - С. 7-16.
Статтю надруковано як післямову до повісті Альберта фон Шаміссо "Дивні пригоди Петера Шлеміля" (К., 1966).
62. Clandestine Essays / Translation and an Introduction by George S.N. Luckyj. - Cambridge; Massachusetts, 1976. - 101 s.
63. Essays. - [Франкфурт-Штуттгарт: Аmnesty international], 1976. - 38 с.1977
64. Лютував перший сніг; Далека, самотня й далека; Не приходь до мене у снах; Їдуть додому вмирати; Знов та камера, знов ті стіни // Сучасність. - 1977. - Чис. 3. - С. 3-6. - (Ув'язнена поезія).
65. Матері-страдниці; Не приходь до мене; Любіте своїх ворогів; І знов та камера; У білу ніч; Я знаю; Їдуть додому вмирати: [Поезії] // Визвол. Шлях. - 1977. - Кн. 5. - С. 542-547.
66. Реквієм; Лютував перший сніг; Дон Кіхот; Хвилі радости, дні розплати; Світ держиться на гранях міри: [Поезії] // Визвол. Шлях. - 1977. - Кн. 6. - С. 679-682.

1978
67. Матері-страдниці: [Вірш] // Визвол. Шлях. - 1978. - Кн. 10. - С. 1145.

1979
68. Вибране / Упоряд. і передм. І. Кошелівця. - Мюнхен: Сучасність. - 1979. - 275 с. - (Б-ка Прологу і Сучасности; Ч. 133).- Із змісту: Екскурси в біографію Кобзаря; Шевченко крізь велику і маленьку призму; У пошуках єдино вірного образу; На дев'яте березня; Остання сльоза; Біля джерел духовного життя; Симоненко - ідея; Чим глибше в землю, тим вище в небо; Казка про трагедію втрати; Гострої розпуки гострий біль; Іван Котляревський сміється; На свято жінки; Слідами казки про Іванову молодість; Собор у риштованні; Додатки: Останнє слово Євгена Сверстюка на суді. Раїса Роснянська: Мої зустрічі з Євгеном Сверстюком; Примітки; Показник імен.
У Гарвардському університеті книжка "Вибране" вийшла англійською мовою.
69. Політв'язні відзначають ідеї Празької весни і Тижня Поневолених Народів // Визвол. Шлях. - 1979. - Кн. 12. - С. 1453. - (Матеріали й док. з поневол. України).

1981
70. Вони ішли удвох; Реквієм: [Поезії] // Визвол. Шлях. - 1981. - Кн. 10. - С. 1196-1197.
71. Дон Кіхот: [Вірш] // Визвол. Шлях. - 1981. - Кн. 4. - С. 465.

1982
72. З дороги у невідомість: [Вірш] // Визвол. Шлях. - 1982. - Кн. 8. - С. 972.
73. Лютував перший сніг: [Вірш] // Визвол. Шлях. - 1982. - Кн. 11. - С. 1364-1365.

1983
74. Зерна українсько-ізраїльської "солідарности" // Острівки приязні: Зб. спогадів і ст. про укр.-жидів. стосунки. - Мюнхен: Укр. вид-во, 1983. - С. 268-282. - На обкл.: Спільна боротьба в гулазьких умовах.
75. Angst-ist bin dich Losgeworden: Ukrainische gedichte aus der Verbannung. - Hamburg: Gerold & Appel. - 1983. - 127 s. Вірші Є. Сверстюка, В. Стуса, І. Світличного.

1986
76. Сприймання поетичного образу // Укр. мова і л-ра. в шк. - 1986. - № 7. - С. 14-19. - Підпис: Вікторія Адієвська.

1987
77. Київ: площа Революції: [Вірш] // Визвол. Шлях. - 1987. - Кн. 4. - С. 439.

1988
78. Собор у риштованні: Зб. творів / Уклад. [М. Коцюбинська]. - К., 1988. - 262 с. - Бібліогр.: с.252-259. - Машинопис
Наявні 5 примірників, один з яких знаходиться в Національному музеї літератури України.
79. В день народження Василя Стуса: [Вірш] // Сучасність. - 1988. - № 4. - С. 5-6.
80. В п'ятдесятиліття з дня народження В. Стуса / Сверстюк Є., Світличний І., Чорновіл В. // Визвол. Шлях. - 1988. - Кн. 4. - С. 387-393.
81. Виступ на ювілейному вечорі Василя Стуса 17 січ. в Києві (УКК) // Укр. вісн. - № 11/12. - 1988. - С. 27-29.
82. Духовні джерела і традиції української літератури // Сучасність. - 1988. - Чис. 7/8. - С. 57-73.
83. Про святкування в Києві тисячоліття християнства: Виступ на громад. святкуванні в Києві тисячоліття хрещення України-Руси // Сучасність. - 1988. - Чис. 7/8. - С. 237-243.
84. Промова на святкуванні 1000-ліття Хрещення Русі біля пам'ятника Володимиру Великому в Києві 5 червня 1988 року // Укр. віс-ті. - 1988. - № 13. - С. 163-170.
85. Слово про Миколу Лукаша // Укр. голос. - Канада, 1988. - 10 жовт. (Чис. 41). - С. 5.
86. Millenium of christianity in Rus": Celebrating the Millenium (Unofficially) in Kiev // Soviet Ukrainian Affairs. - 1988. - № 2. - S. 9-13.

1989
87. Чорнобильська притча: (Перебудова Вавилонської вежі). - Нью-Йорк: Сучасність, 1989. - 43 с.
88. Білий вітрильник: [Поема] // Київ. - 1989. - № 2. - С. 87-92.
89. Виступ на вечорі в СПУ про 30-ті роки // Сучасність. - 1989. - Чис. 4. - С. 122-123.
90. Виступ [на Установчому з'їзді Руху] // Літ. Україна. - 1989. - 19 жовт. - С. 6, 7.
91. Лицар спокійної гідности // Сучасність. - 1989. - Чис. 2. - С. 14-15.
92. Вірш, [присвячений В.Стусу] // Визвол. Шлях. - 1989. - Кн. 4. - С. 486-488.
93. На святі Андрія Антонюка // Сучасність. - 1989. - Чис. 11. - С. 40-45.
94. Народження українського меморіалу: Із виступу на мітингу, організов. укр. т-вом "Меморіал" на пошанування жертв сталінізму // Укр. вісн.: Експрес. - 1989. - № 12. - С. 12-14.
95. Собор у риштованні // Київ. - 1989. - № 10. - С. 111-121; № 11. - С. 97-112.
96. Собор у риштованні // Прапор перемоги. - 1989. - 6 верес. - С. 4.
97. Vira - Nadija - Liubov = Віра - Надія - Любов // Soviet Ukrainian Affairs, 1989. - № 3/4. - S.20-21.
98. "...In Pursuit of a Fatherland of the Nation and of the Spirit": (Interview with Je. Sverstiuk) // Soviet Ukrainian Affairs. - 1989. - № 3/4. - S.16-21.
99. Пер.: Кіплінг Р. Матір моя; Тягар Білих; Останній спів: [Вірші]: Пер. з англ. // Всесвіт. - 1989. - № 5. - С. 104.

1990
100. На землі, благословенній апостолом. - Рим; Люблін: Свічадо, 1990. - 47 с.
101. Перебудова Вавілонської вежі: (Чорнобил. притча). - 2-ге вид. - Нью-Йорк: Сучасність, 1990. - 50 с.
102. Але істина дорожча: (Солженіцин і Україна) // Україна. - 1990. - № 48. - С. 20-22.
103. Андрій Сахаров не здається // Літ. Україна. - 1990. - 20 груд. - С. 1.
104. Білий привід Доброго Духа: [Про Аллу Горську] // Україна. - 1990. - № 27. - С. 13.
105. "Вони завжди в русі": На запитання членкинь Союзу Українок Філадельфії відповідає Євген Сверстюк: Інтерв'ю // За вільну Україну. - 1990. - 5 серп. - С. 2.
106. Духовні джерела відродження: [Промова на Установчому з'їзді Нар. Руху України] // Відом. Єпархіал. упр. УАПЦ у Великій Британії. - 1990. - Січень (Чис. 1). - С. 17-20.
107. *Євген Сверстюк розказує // Свобода. - Джерзі Ситі, 1990. - № 4.
108. Жнива скорботи: [Про кн. Р. Конквеста "Жнива скорботи"] // Сіл. вісті. - 1990. - 5 верес. - С. 3.
109. З виступу письменника Євгена Сверстюка на Других Всеукраїнських зборах Народного Руху України // Літ. Україна. - 1990. - 15 листоп. - С. 7.
110. Зерна українсько-ізраїльської солідарності // Слово. - 1990. - Листопад. - С. 6-7.
111. Іван Котляревський сміється: Есе // Наше слово. - 1990. - 4 берез. - С. 7; 11 берез. - С. 7; 18 берез. - С. 7; 25 берез. - С. 7; 1 квіт. - С. 7; 8 квіт. - С. 7.
112. Іван Котляревський сміється: (Уривок) // Слово і час. -1990. - № 9. - С. 33-38. - (Відродж. майбутнього).
113. Карбована дорога і брама офірності: Діалог Є. Сверстюка з Р. Галаном // Наше слово. - 1990. - 25 лют. - С. 1, 7.
114. Карбована дорога і знак спадкоємності: Діалог Є. Сверстюка з Р. Галаном // Наше слово. - 1990. - 4 берез. - С. 1, 7.
115. Карбована дорога і святиня порятунку: Діалог Є. Сверстюка з Р. Галаном // Наше слово. - 1990. - 18 лют. - С. 1, 7.
116. Лист Євгена Сверстюка до Адама Міхніка [20.Х.89] // Зустрічі. - 1990. - № 1/2. - С. 32-39.
117. Любов, що долає страх // Україна. - 1990. - № 19. - С. 14: фото [В. Марченка] з написом: Весна 1973-го. Остання весна перед початком хресної путі.
118. Милосердя // Наша віра. - 1990. - Жовтень. - С. 2.
119. Мить на Чумацькому шляху: [Про укр. худож. О. Заливаху] // Наука і культура. Україна, 1989. - К., 1990. - Вип. 24. - С. 336-340; Образотв. мистец. - 1990. - № 2. - С. 7-9.
120. Монолог: [Про відродження УАПЦ] // Поступ. - 1990. - № 4 (берез.). - С. 1-2.
121. На мамине свято / [Передм. Т. Марусика] // Рад. жінка. - 1990. - № 10. - С. 9-11.
122. На межі фатальній: Урив. [на реліг. теми] // Слово і час. - 1990. - № 9. - С. 38-39. - (Відродж. майбутнього).
122а. На моїм віку // Україна: [Автобіографія]. - 1990. - № 26. - С. 13.
123. Нас ріднила і ріднить правда: Євген Сверстюк, Семен Глузман: Укр.-євр. взаємини // Україна. - 1990. - № 46. - С. 4-6.
124. Осквернення священного дару життя: [Трагедія геноциду України, 1933 р.] // Нар. трибуна. - 1990. - 4 жовт. (№ 5). - С. 5-7.
125. Останнє слово Євгена Сверстюка на суді; Поет про себе: Вірші // Поезія: [Збірник]. - К.: Рад. письм., 1990. - Вип. 2. - С. 149-159.
126. Останнє слово на суді [Євгена Сверстюка]; Симоненко - ідея; Іван Котляревський сміється: [Уривок]; На межі фатальній: [Уривок]; На моїм віку: [Літературозн. ст.] // Слово і час. - 1990. - № 9. - С. 28-41.
127. Плюралізм і віра // Б-ка журн. "Пам'ятки України". - 1990. - Кн.2. Українське відродження і національна церква. - С. 3-5.
128. Проти вітру кидаєм насіння: [Вірші] // Україна. - 1990. - № 26. - С. 13-16. - Зміст: "Лютував перший сніг"; "Не являйся мені..."; Сервантес; "Знов та камера"; Реквієм; "Відходять..."; "В житті бездомнім"; Різдв'яний вірш; "То була..."; Естамп; У щедрий вечір; Шпага; "Західним вітром"; СВУ; Відгомін псалмів; Дзвони.
129. Роздвоєний дух: Урив. з поеми // Дзвін. - 1990. - № 2. - С. 2-10.
130. Роль церкви у відродженні Української держави // Вісн. Руху. - К., 1990. - Чис. 7. - С. 38-40.
131. Свіча його віри: [Про В. Марченка] // Слово. - 1990. - Березень, № 6. - С. 3.
132. Свобода слова і культура думки // Україна в сучасному світі: Матеріали наук. конф. Респ. Асоц. Україністів, 15-16 черв. 1990. - К., 1990. - С. 5-12.
133. Скарб великої гідності: [Привітання Світ. Конгр. Вільних Українців у 1988 р.] // Київ. - 1990. - № 1. - С. 110-111.
134. Слово брата: [Промова під час молебню на могилі воїнів УПА в с. Сторона, 13 жовт. 1990 р.] // Рад. Слово. - Дрогобич, 1990. - 19 жовт. - С. 3.
135. Товкоцький і великий птах // Слово. - 1990. - Травень. - С. 3.
136. У боротьбі за істину // Літ. Україна. - 1990. - 12 лип. - С. 6.
137. Франко: [Вірш] // Київ. - 1990. - № 4. - С. 61-64.
138. Феномен Кобзаря // Молодь України. - 1990. - 27, 29, 31 трав.
139. Шевченко непрочитаний // Україна. - 1990. - № 41. - С. 14-15.
140. Шпага; "Західним вітром"; СВУ та ін. (14): Вірші // Поезія: [Збірник]. - К.: Рад. письм., 1990. - Вип. 2. - С. 153-163.
141. Я приніс гілку терну: [Виступ на мітингу до "60-ліття СВУ" на майдані біля собору Святої Софії, м. Київ] // Слово. - 1990. - Липень, № 14. - С. 1, 8.
142. Nasza Matka - Kosci?l Chrystusowy / Przo?ozy?y: H.Leskiw, A.Hnatiuk // Wiez. - 1990. - Styczen. - S.85, 91.
143. Lehrjahre des ewigen Gottes? / [Aus dem Ukrain von Anna - Halja Horbatsch]. - Hamburg: Gerold Appel Verlag, 1990. - 79 c.
144. Rede von Jewhen Swerstjuk: (Literaria Ukraina Samuwydaw) // Die Ukraine im Zeichen der Volksbewegung - Dokumente der Ukrainischen Volksbewegung RUCH / Ausgewahlt und ubersetzt aus dem Ukrainischen Anna-Halja Horbatsch. - Bern, 1990. - S.22-26.
145. Пер.: Пастернак Б. Гефсиманський сад: [Вірш із циклу "Вірші Юрія Живаго, вміщ. в романі "Доктор Живаго""] / Пер. Є. Сверстюка // Слово і час. - 1990. - № 2. - С. 46-47.

1991
146. Базилеос: [Про В. Стуса] // Комсомол. знамя. - 1991. - 12 апр. - С. 7.
147. Берестечко // Слово. - 1991. - Лютий, № 4. - С. 8.
148. Блудні сини України: Доп., виголошена 24 груд. 1990 р. в Києві на конф. "Україна і Росія", організов. Респ. асоц. україністів // Галицька зоря. - 1991. - 20 берез. - С. 2-3.
149. Блудні сини України: Думка небайдужого // Культура і життя. - 1991. - 8 берез. - С. 6.
150. Бог говорить до своїх дітей // Однокласник. - 1991. - № 4/5. - С. 16-32; № 6. - С. 19-30
151. Виходити з нетрів безпросвітності / З Є. Сверстюком розмовляв В. Вербич // Нар. трибуна. - 1991. - 18 груд. - С. 3.
152. Відкритий лист Президентові Америки // Свобода. - 1991. - 24 серп. - С. 2.
153. Віднайдена імпровізація Василя Стуса: [Спогади] // Київ. - 1991. - № 10. - С. 121-123.
154. Віднайдена імпровізація Василя Стуса: [Спогади] // Сучасність. - 1991. - № 9. - С. 38-41.
155. Відродження починається із знання: Розмова з Є. Сверстюком / Передм. Т. Марусика; Провадив С. Шаповал // Укр. кур'єр. - 1991. - Грудень, № 2. - С. 7.
156. [Вірші] / Передм. "Наповнити хвилини світлом" М. Коцюбинської // Філос. і соціол. думка. - 1991. - № 7. - С. 160-170. - Зміст: Псалом 78; Життя; Сивий сонет.
157. Єдина надія - правда: [Про А. Сахарова] // Людина і світ. - 1991. - № 5. - С. 13-14.
158. Віра гори ворушить / Інтерв'ю вів І. Лисенко // Україна. - 1991. - № 14. - С. 6-8.
159. Джерело води живої // Київ. - 1991. - № 9. - С.121-122.
160. Загадка смерті Василя Стуса // Молодь України. - 1991. - 18 черв.
161. Зустріч з християнським проповідником о. Даніелем Анж // Наша віра. - 1991. - № 4. - С. 5.
162. Іван Котляревський сміється // Україна. Наука і культура. 1990. - К., 1991. - Вип. 25. - С.302-317.
163. І дух оживе... : [Про відродження укр. Церкви й наповнення її живим духом християнства] // Голос України. - 1991. - 25 верес. - С. 10.
164. Інтерв'ю на актуальну тему з Євгеном Сверстюком [після повернення з Польщі, з Тижня укр. культури в Люблін. католиц. ун-ті] / Вела І. Роженко // Наша віра. - 1991. - № 3. - С. 3.
165. Культура і святість // Вісн. Міжнар. асоц. україністів. - 1991. - Вип. 1. - С. 72-75.
166. Культура політики // Эйникайт (газ.). - 1991. - № 3. - С. 1-2.
167. Ми вистраждали ідеал Єдності // Людина і світ. - 1991. - № 1. - С. 1, 3.
168. Міжнародний ПЕН-клуб у житті в'язнів сумління // Літ. Україна. - 1991. - 9 трав. - С. 6.
169. Мстислав (Патріарх): Не роздрібнюйте душі / Розмову вів Є. Сверстюк// Молодь України. - 1991. - 18 квіт. - С. 1, 3.
170. Перебудова Вавилонської вежі: Чорнобил. притча // Київ. - 1991. - № 2. - С. 102-113; № 3. - С. 84-94.
171. Передмова до статті В. Стуса "Феномен доби" // Голос України. - 1991. - 1 черв. - С. 12.
172. Поет про поета: [В. Стус про П. Тичину] // Голос України. - 1991. - 1 черв. - С.12.
173. Роль церкви у відродженні Української держави // Сучасність. - 1991. - № 1. - С. 70-75.
174. То була дивовижна зоря: [Вірш] // Визвол. Шлях. - 1991. -
Кн. 3. - С. 299-300; Дружно вперед. - Чехословаччина, 1991. - Березень.
175. У дивосвіті зруйнованої хати: [Про Р. Лишу] // Сучасність. - 1991. - № 3. - С. 20-24.
176. Феномен Шевченка: [Перша публ. у повному обсязі] // Світи Тараса Шевченка: Зб. ст. до 175-річчя з дня народж. поета. - Нью-Йорк, 1991. - С. 309-324.
177. "Хвилі радості - дні розплати...": [Вірш] // Київ. - 1991. - № 1. - С. 2.
178. Шевченкові стовпи // Провісник. - Дрогобич, 1991. - № 9. - С. 3.
179. Що таке європейський контекст?: Полеміка з автором [В. Дібровою], що заблукав біля коріння християнства // Літ. Україна. - 1991. -
20 черв. - С. 5-6.; Слово і час. - 1991. - № 12. - С. 80-81.
180. "Я любила вік лицарства": 25 лют. минає 120 років з дня народж. видатної письм. Лесі Українки // Голос України. - 1991. - 23 лют. - С. 1-2.
1992
181. Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком / Сверстюк Є., Луцький Ю. - Балтимор; Торонто: Смолоскип, 1992. - 89 с.: портр.
182. А човен вже на риф пливе: [Вірш] // Наша віра. - 1992. - № 5. - С. 2.
183. Аристократ Духу [В'ячеслав Липинський] // Нар. трибуна. - 1992. - 8 лип. - С. 5
183а. "Вірю у щасливу для України зірку" /Інтерв'ю вів С. Степанишин // Волинь. - 1992. - 19 черв. - С. 4.
184. Василь Стус // Наша віра. - 1992. - № 16. - С. 7.
185. [Виступ на Міжнародній конференції, присвяченій 110-й річниці від дня народження В. Липинського] // Нар. трибуна. - 1992. -
10 черв. - С. 2. - Подано під загальною назвою: "Він вистояв проти всіх вітрів".
186. Діалог на вершинах справжності: [Виступ на засіданні круглого столу] // Сучасність. - 1992. - № 7. - С. 162-164.
187. До Сверстюка у Мюнхені: [Діалог] / Сверстюк Є., Салига М. // Л-ра і мистец. - Торонто, 1992. - 9 груд.
188. Добре ім'я Світличного // Укр. Слово. - 1992. - Чис. 33. - С. 4. - (Л-ра й мистец.).
189. Дорога до Христа і лабіринти // Наша віра. - 1992. - № 15. - C. 1-2, 5.
190. Із зони страждань // Україна-Ізраїль. - 1992. - № 1. - С. 46-58.
191. Інтерв'ю з головним редактором "Нашої віри" п. Євгеном Сверстюком / Інтерв'ю взяв В. Григоренко // Наша віра. - 1992. - № 9. - С. 1.
192. Історія Української Православної Церкви // Наша віра. - 1992.- № 11. - С. 4; № 12. - С. 4; № 13. - С. 4.
193. Лише закон свободу може дати, або Як розв'язність і легковажна хоробрість у зайців стала модою // Голос України. - 1992. - 19 груд. - С. 13.
194. Народження української інтелігенції // Сучасність. - 1992. - № 2. - С. 73-78.
195. Осінь котилась у прірву: До 20-річчя масових репресій в Україні // За вільну Україну. - 1992. - 6 лют. - С. 2. - (Наші першодруки).
196. Перед входом у тунель: [Про арешт 12 січ. 1972 р.] // Самост. Україна. - 1992. - Січень, № 2. - С. 3: фото [Євген Сверстюк із сином Андрієм. 1965 р.].
197. Пізні зустрічі з В'ячеславом Липинським // Сучасність. - 1992. - № 5. - С. 87-88.
198. Приявність Михайлини Коцюбинської: Штрихи до портр. // Літ. Україна. - 1992. - 1 січ. - С. 5.
199. Про громадянську одвагу: [Передм. до фрагм. ст. О. Теліги "Партачі життя"] // Голос України. - 1992. - 7 берез. - С. 12.
200. Про ясний дух Христової віри // Наша віра. - 1992.- № 4.- С. 2.
201. Проблеми української Церкви // Наша віра. - 1992. - № 17. - C. 2.
202. Проводи в Чорнобилі // Наша віра. - 1992. - № 9. - С. 4.
203. Релігія любови та анафеми // Наша віра. - 1992. - № 6. - С. 2.
204. Свято Волині // Наша віра. - 1992. - № 12. - С. 2.
205. Свято Різдва Христового // Наша віра. - 1992. - № 1. - С. 4.
206. Сервантес: [Вірш] // Мол. гвардія. - 1992. - 28 лют. - С. 6.
207. Симоненкові листи: Супровід до публ. листів Василя Симоненка до Анатоля Перепаді та Івана Світличного // Сучасність. - 1992. - № 7. - С. 115-119.
208. Слово Євгена Сверстюка [над могилою З. Красівського] // Патріярхат. - 1992. - Лютий, ч. 2. - С. 29-30.
209. Спів над прірвою: [Про Олену Телігу] // Літ. Україна. - 1992. - 13 лют. - С. 1.
210. Співи Ярослава Лесіва: [Передмова] // Лесів Я.В. У небі пісня обірвалась: Поезія. - Л.: Каменяр, 1992. - С. 5-7.
211. Тисячі, тисячі українців відпровадили на вічний спочинок о. Ярослава Лесіва // Патріярхат. - 1992. - Лютий, ч. 2. - С. 27.
212. Українська література і християнська традиція // Наук. зб. Укр. Вільного Ун-ту. - Мюнхен, 1992. - С. 119-132; Сучасність. - 1992. - Грудень, № 12. - С. 137-145.
213. "У почині було слово...": [Вірш] // Наша віра. - 1992. - № 5. - С. 7.
214. Урок Бжезінського: Після урочистостей: [Роздуми автора над вчинком З. Бжезінського, який передав вручену йому частину грошової премії родинам тих, хто загинув у таборах] // Літ. Україна. - 1992. -
23 лип. - С. 2.
215. Чи знято із собору риштовання? / Розмову з Є. Сверстюком вела Л. Ковальська // Мол. гвардія. - 1992. - 28 лют. - С. 6.
216. Шістдесятники і Захід: Медитатив. погляд ізсередини // Літ. Україна. - 1992. - 18 черв. - С. 6.
217. Шляхетний українофіл Сергій Бердяєв: [Вступ до ст. М. Рибакова "У тіні великого брата"] // Слово і час. - 1992. - № 7. - С. 61.
218. *О Wasylu Stusie // Kwartalnik Literacki. - Люблін, 1992. - № 9-10.
У книжці вибраного "На святі надій" публікується під назвою "Летюча зірка української літератури".
219. Пер.: Пастернак Б. Гетсиманський сад: [Вірш] // Наша віра. - 1992. - № 18. - С. 7.

1993
220. Блудні сини України. - К., 1993. - 245 с.: іл. - (Б-ка журн. "Пам'ятки України"; Кн. 13).
221. Безсмертна істина: [Про Воскресіння Христове] // Голос України. - 1993. - 17 квіт. - С. 3.
222. Берестечко // Свобода. - 1993. - 24 груд. - С. 2-3.
223. В боротьбі із псевдокультурою і конформізмом: Інтерв'ю з Сверстюком Є.О. / Вів Н. Дм. (О.Кузьмович) // Свобода. - 1993. - 4 груд. - С. 1-3: фотогр.
224. В руїнах Вавилонської вежі: Становлення церкви без політики (з виступу в Ун-ті Меріленд США 11.11.93) // Наша віра. - 1993. - Грудень, № 12/24. - С. 4, 6.
225. Великодній дзвін // Наша віра. - 1993. - Квітень, № 7. - С. 3.
226. [Виклад промови Є. Сверстюка на науковій конференції "Демократія в Україні: минуле і майбутнє"] // Літ. Україна. - 1993. - 25 берез. - С. 1. - (Шукаючи в демократії укр. рис).
227. Відхід Святійшого Патріарха Мстислава // Наша віра. - 1993. - Червень, № 11/12. - С. 2.
228. Віра - Надія - Любов: [Вірш] // Наша віра. - 1993. - Вересень, № 17/18. - С. 7.
229. Вірші [14 творів, 1976-1980] // Очима серця: Ув'язнена лірика / Упоряд. В.І. Боровий. - Х.: Основа, 1993. - С. 295-308.
230. Генерал Григоренко повертається до рідного краю // Наша віра. - 1993. - Серпень, № 15/16. - С. 3.
231. "Господи, яке небо...": З виступу на творч. вечорі 13 груд. 1992 р. в приміщенні Укр. Центр. Ради: [Текст і вірші] // Зона. - 1993. - № 4. - С. 157-172: портр. - Вірші: У щедрий вечір; "В наших слідах..."; Василеві Стусові на Колиму; Сервантес; Київ та ін.
232. До мозаїчного портрету Івана Світличного // Зона. - 1993. - № 4. - С. 31-33.
233. Драма Першого Патріярха: Виступ на 95-річному ювілеї Святійшого Патріярха Мстислава: (Передрук з газ. "Вісті України") // Наша віра. - 1993. - Серпень, № 25/16. - С. 2.
234. Дух об'єднання і модель ворожнечі // Наша віра. - 1993. - Липень, № 13/14. - С. 3.
235. Душа шукає русло // Жінка. - 1993. - № 4. - С. 22-23.
"До об'єднання названо церков треба йти дорогою християнської співпраці і довіри, а не замкнутості політизованих структур", - наголошує автор.
236. Євген Сверстюк: "Влада і нині живе зі старим аморальним реквізитом" / Інтерв'ю взяв Т. Шамайда // Укр. слово. - 1993. - 3 листоп.- С. 1, 3.
237. Євген Сверстюк: Профіль на тлі покоління: Інтерв'ю В. Пащенко з Євгеном Сверстюком // Літ. Україна. - 1993. - 25 лют. - С. 1, 6; 4 берез. - С. 6.
238. Жнива скорботи // Наша віра. - 1993. - Серпень, № 15/16. - С. 11-14. - Підпис: Є.С.
239. Зачарований козак Іван [Макарович Гончар] // Зірка. - 1993. -
2 лип.
240. Залізні стовпи В'ячеслава Липинського // Наша віра. - 1993. - Чис. 3. - С. 2.
241. Молитва Господня // Наша віра. - 1993. - Червень, № 10. - С. 2.
242. На мамине свято // Наша віра. - 1993. - Квітень, № 8. - С. 3.
243. На святі зустрічі [з Надією Світличною] // Наша віра. - 1993. - Серпень, № 15/16. - С. 7. - Підпис: Є.С.
244. Не судіть за чужу провину: До найвищого Ізраїльського суду від колишніх в'язнів сумління / Сверстюк Є., Горбаль М., Горохівський Л. та ін. // Голос України. - 1993. - 2 квіт. - С. 12. - Підписали також: М. Горинь, М. Мартинович, В. Овсієнко, З. Антонюк, Є. Пронюк.
245. Нова ре? -де? - генерація: [Репліка] // Літ. Україна. - 1993. - 11 лют. - С. 3.
246. "Підслідне літературознавство": Юрій Хорунжий і Євген Сверстюк про судові процеси над інтелігенцією // Культура і життя. - 1993. - 20 листоп. - С. 3.
247. Після Соборів: [Свячення Патріарха УАПЦ 14 жовт. і Патріарха УПЦ КП 24 жовт.] // Наша віра. - 1993. - Листопад, № 21/22. - С. 1. - Підпис: Є.С.
248. Пісня Ярослава Лесіва // Очима серця: Ув'язнена лірика / Упоряд. В.І. Боровий. - Х.: Основа, 1993. - С. 182-185.
249. Поезії: [10 віршів] // З облоги ночі: Зб. невільничої поезії України, 30-80 рр. - К.: Рад. письм, 1993. - С. 394-402.
250. Поет, філософ, самітник: [Вступ. сл. до ст. В. Барки ""Кобзар" і Біблія"] // Слово і час. - 1993. - № 7. - С. 5.
251. Православ'я в контексті сучасного релігійного життя: З виступу на наук.-реліг. конф., 25 черв. 1993 р. // Наша віра.- 1993.- Липень, № 13/14. - С. 5.
252. Привид комунізму: [Виступ на форумі антикомуніст. антиімпер. сил, 21 лип. 1993 р., м. Київ] // Прикарпаття. - 1993. - 27 берез. - С. 3.
253. Привид комунізму: З виступу на форумі антиімпер. сил // Наша віра. - 1993. - Чис. 6. - С. 2.
254. Примирись перше з братом своїм: Виступ на Соборі УАПЦ 7.09.93 р. // Наша віра. - 1993. - Вересень, № 17/18. - С. 3.
255. Світло мудрості й віри // Почат. шк. - 1993. - № 7. - С. 3-4. - (Діалоги про духовність).
256. Сів шпак на ялину // Культура і життя. - 1993. - 16 січ.
257. Снігові соняхи: [Передм. до віршів Р. Лиші] // Україна. - 1993. - № 1. - С. 22-23.
258. Та Волинь у мені: [Вірші] // Нар. трибуна. - 1993. - 10 берез. - С. 7.
259. У руїнах Вавилонської вежі // Наша віра. - 1993. - Чис. 23-24. - С. 4, 6.
260. Українська література і християнська традиція: Текст виступу на захисті докторату в Укр. Віл. Ун-ті (Мюнхен) // Слово і час. - 1993. - № 6.- С.7-8.
261. [Уривки з есеїв] // Слово і час. - 1993. - № 6. - С. 4-9. - Подано під назвою "Аксіома, яку треба доводити". - Зміст: Блудні сини України; Осквернення священного дару життя; Я приніс гілку терну; Берестечко; Свобода слова і культура думки; Духовні джерела відродження; Собаки на сіні; Блаженні миротворці; Виступ на захисті докторату в УВУ в Мюнхені 13 серпня 1992 р.; [Відповідь на запитання "СіЧі"].
262. Фронт: nо passarant?!: [Виступ на з'їзді Антикомуніст. Антиімпер. фронту] // Рада. - 1993. - 25 лют. (№ 8). - С. 2.
263. Християнські основи демократії // Демократія в Україні - минуле і майбутнє: Матеріали наук. конф. - К., 1993.

1994
264. Автокефалія на Волині // Волинь. - Рівне, 1994. - 2 лип. - С. 6; Наша віра. - 1994. - Травень, № 8/9. - С. 11.
265. Актуальне інтерв'ю: [Про створення кн. "Вінниця: злочин без кари"] / Вів інтерв'ю М. Якубівський // УРП-Інформ: Прес-бюл. - 1994. - 13 груд., вип. 50. - С. 1-2.
266. Білоруський міжнародний конгрес ПЕН-клубу на захист демократії і культури // Літ. Україна. - 1994. - 16 черв.
267. Блудні сини України // Наша віра. - 1994. - Лютий, № 2/3. - С. 2.
268. Бог і Україна: Про діяльний патріотизм // Наша віра. - 1994. - Серпень, № 14/15. - С. 1-2; Вересень, № 16/17. - С. 2; Жовтень, № 18/19. - С. 2.
269. Бог у Шевченковому житті і слові // Сучасність. - 1994. - № 5. - С. 99-106; Наша віра. - 1994. - Березень, № 4/5. - С. 2; Квітень, № 6/7. - С. 6.
270. "Був крик душі тепер вже - свист": Діалог / Сверстюк Є., Шевчук В.; Записала Л. Тарнашинська // Літ. Україна. - 1994. - 14 лип. - (Письменницькі діалоги).
271. В руїнах Вавилонської вежі // Патріярхат. - 1994. - Січень, Чис. 1. - С. 11-15.
272. Вам, кому рокувала доля...: [Вірш] // Слово і час. - 1994. - № 4/5. - С. 58. - (Відродж. майбутнього).
273. Визнання Бога: До 100-річчя від дня народж. О. Довженка // Наша віра. - 1994. - Вересень, № 16/17. - С. 1.
274. Відходять, раптово відходять; Сивий сонет; Ідуть додому вмирати: [Поезії] // Визвол. Шлях. - 1994. - Кн. 12. - С. 1488-1490.
275. Влада вбивць // Вінниця: злочин без кари: Док., свідчення / Ред. і упоряд. тексту Є. Сверстюк, О. Скоп. - К.: Воскресіння, 1994. - С. 5-10.
276. Гострої розпуки гострий біль // Сучасність. - 1994. - № 11. - С. 24-30.
277. Діяльний патріотизм // Укр. Слово. - 1994. - 1, 8 верес.
278. Духовні основи розвитку особи // Наша віра. - 1994. - Червень, № 10/11. - С. 1, 4; Липень, № 12/13. - С. 4.
279. Євген Сверстюк: [Відповіді на анкету редколегії бюлетеня "Політичний портрет України. Що відбувається в Україні та куди йдемо?"] // Політичний портрет України: Україна на роздоріжжі: Бюлетень. - 1994. - № 7. - С. 24-27.
280. [Євген Сверстюк про Памфіла Юркевича] // Україна. - 1994. - № 14. - С. 11.
281. За свободу вибору треба платити // Вісті з України. - 1994. - 8-14 верес. (№ 37). - С. 10-11.
282. Зерна українсько-ізраїльської солідарності // Поле відчаю й надії: Альманах. - К., 1994. - Чис.1. - С. 6-15.
283. Людина, яка розширювала межі свободи: [Про Т. Чернишову] // Сollegium. - К., 1994. - № 1. - С. 62-63.
284. Місія поєднання і примирення: Про підготовку об'єднавчого Всеукр. православ. собору / Ярема Д., Ісіченко І., Сверстюк Є. // Наша віра. - 1994. - Березень, № 4/5. - С. 1, 2.
285. Молитва Господня // Отче наш: Розповіді про віру і молитву / Іл. Г. Доре. - К.: Веселка, 1994. - С. 77-92.
286. Московські перехрещення // Наша віра. - 1994. - Травень, № 8/9. - С. 2. - Підпис: Редактор.
287. Отець-провокатор і "комсомолка" // Голос України. - 1994. - 14 квіт. - С. 6.
288. "Панахида потрібна для них...": [В роковини відходу О. Братка] // Наша віра. - 1994. - Червень, № 10/11. - С. 11. - Підпис: Є.С.
289. Повернення Михайла Ореста // Наша віра. - 1994. - Червень, № 10/11. - С. 5. - Підпис: Є.С.
290. Президентові України Леоніду Даниловичу Кучмі: [Привітання з нагоди обрання на пост Президента] // Наша віра. - 1994. - Липень,
№ 12/13. - С. 1. - Підпис: Від Українського ПЕН-центру його Президент Є. Сверстюк.
291. Розіп'ятий праворуч: [До 100-річчя від дня народж. О. Довженка] // Сучасність. - 1994. - № 10. - С. 112-126; Літ. Україна. - 1994. - 8 верес. - С. 1, 3.
292. Свіча на підсвічнику // Літ. Україна. - 1994. - 17 лют. - (На здобуття Держ. премії України ім. Т. Шевченка).
293. Свіча, яка світила всім: [Про І. Світличного] // Голос України. - 1994. - 20 верес. - С. 8.
294. Слідами волинської легенди; Вам, кому рокувала доля; Ми все таки зустрілись; Несуть своє серце...; В. Стусові на Колиму; Я знаю, це буде так...: [Поезії] // Визвол. Шлях. - 1994. - Кн. 11. - С. 1354-1359.
295. Собор у риштуванні: (Розд. із кн.) // Українське слово: Хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: У 3 кн. / Упоряд.: В. Яременко, Є. Федоренко. - К.: Рось, 1994. - Кн. 3. - С. 50-66.
296. У великого письменника - великий Бог: [Про В. Астаф'єва] // Наша віра. - 1994. - Травень, № 8/9. - С. 13. - Підпис: Є.С.
297. Україна потребує хліба духовного // Наша віра. - 1994. - Червень, № 10/11. - С. 16. - Підпис: Є.С.
298. Уроки Антонія // Голос України. - 1994. - № 33. - С. 5.
299. Учитель: [Про роль учителя в суспільстві] // Наша віра. - 1994. - Серпень, № 14/15. - С. 4.
300. Церква Христова: [Розмова Є. Сверстюка з викладачем православ. ун-ту в Москві П.В. Сорокіним] // Наша віра. - 1994. - Листоп.-груд., № 20/23. - С. 4-5.
301. Чого бракує Полтавській громаді? // Наша віра. - 1994. - Березень, № 4/5. - С. 5.
302. Чудотворний образ Вишгородської Богоматері // Наша віра. - 1994. - Лютий, № 2/3. - С. 1, 5. - У тексті вірш "В лиці скорботнім".
303. Я вперто вірю, що прийде такий час // Вірую. - 1994. - Лютий, № 4. - С. 6.
304. Як Господь долі ділив: [Про виховання духовного аристократизму] // Наша віра. - 1994. - Жовтень, № 18/19. - С. 5. - Підпис: Є.С.
305. Упоряд.: Отче наш: Розповіді про віру і молитву / Авт.-упоряд.: Ілляш М., Сверстюк Є.; Іл. Доре Г. - К.: Веселка, 1994. - 96 с.
Рец.: Зубань М. Вшановані "Веселкою" // Час / Time. - 1996. - 13 верес. - С. 11.
306-307. Ред. і упоряд.: Вінниця: злочин без кари: Докум. свідчення / Рец. і упоряд.: Сверстюк Є., Скоп О.; Передм. Сверстюка Є. - К.: Воскресіння, 1994. - 332 с.,[16]арк. іл.
Рец.: Федоренко Є. Правда про Українську Катинь // Освіта. - 1998. - 25 берез. - 1 квіт. - С. 19.
308. Пер.: Кіплінг Р. Якщо...: [Вірш]: Пер. з англ. // Однокласник. - 1994. - № 1. - С. 47.

1995
309. "Але, пам'ятай, що за все будеш платити" // Наша віра. - 1995. - № 9. - С. 1, 3, 4.
310. "Блаженні гнані і переслідувані за правду...": Пам'яти Григорія Кочура // Наша віра. - 1995. - Січень, № 1. - С. 16. - Підпис: Редакція.
311. Василь Симоненко прилетів на білому коні // Сучасність. - 1995. - № 1. - С. 149-152.
312. Василь Стус у віддаленнях і наближеннях / Сверстюк Є., Калиниченко І. // Сучасність. - 1995. - № 12. - С. 145-150; Самост. Україна. - 1995. - Чис. 3. - С. 3-7.
313. [Виступ на засіданні круглого столу "Консолідація української нації - основа державности", 16 лют. 1995 р.] // УРП: Республіканські четверги. - 1995. - Вип. 2. - С. 11-14.
314. Відвертість протистояння і цивільна відвага // Укр. вісті. - 1995. - 22 жовт. - С. 2.
315. Відкритий лист до Президента України Леоніда Кучми // Наша віра. - 1995. - Липень-серпень, № 7/8. - С. 2.
316. Вічна сила святої землі / Післямова Криштальського А. // Нар. трибуна. - 1995. - 13 черв. - С. 13. - У тексті вірші: "Сивий сонет", "У білу ніч".
317. Грудневі вибори до парламенту // Наша віра. - 1995. - Грудень, № 12. - С. 4. - Підпис: Є.С.
318. До 22 травня: [Вірш] // Наша віра. - 1995. - Травень, № 5. - С. 1.
319. До 5-х роковин відходу о. Олександра Меня // Наша віра. - 1995. - № 9. - С. 8.
320. До Шевченківських нагород // Шлях перемоги. - 1995. - 18 берез.- С. 8.
321. Добросердний лицар у старому панцирі: [Вступ. сл. до кн.] // Перегук двох над безвістю: Листування укр. політв'язня Зіновія Красівського з членом Міжнар. Амністії американкою Айріс Акагоші / Упоряд. та прим. Маринович Л. та Мариновича М. - Х., 1995. - С. 8-14; Укр. проблеми. - 1995. - № 1. - С. 108-111.
322. Зустрічай, учителю, свято національної гідності // Освіта. - 1995. - 23 серп. - С. 1.
323. Иллюзорность пользы и искушение экстремизма // Финанс. Украина. - 1995. - 17 окт. - С. 12.
324. Інтелігенція як самоусвідомлення нації // Наша віра. - 1995. - Жовтень, № 10. - С. 2-3.
325. Липень 1995: [Про смерть Євгена Гуцала, О. Гончара і похорон Патріарха Володимира] // Наша віра. - 1995. - Липень-серпень, № 7/8. - С. 5. - Підпис: Є.С.
326. Лице людини перед лицем терору: [Про укр. письм.] // Сучасність. - 1995. - № 2. - С. 139-144.
327. Мир вам: [Про необхідність будувати церкву, яка вчить мислити журналістів і політиків чесно] // Наша віра. - 1995. - Лютий, № 2. - С. 3; Березень, № 3. - С. 3.
328. Митотворець Панас Заливаха // Наша віра. - 1995. - Січень, № 1. - С. 15. - Без підпису.
329. Моральна позиція Церкви // Наша віра. - 1995. - Лютий, № 2. - С. 16.
330. Моральний приклад і моральний опір // Час/Тіmе. - 1995. - 3 листоп. - С. 11.
331. На зорі шістдесятих // Добром нагріте серце: До 80-ліття І.Б. Бровка. - К., 1995. - С. 6-16.
332. Нам потрібна висота духу: Слово під час отримання Шевченків. премії // Літ. Україна. - 1995. - 30 берез.
333. "Нині Святвечір": [Вірші] // Буковина. - 1995. - 7 січ.
334. Но помни, что за все будешь платить // Лит. вести. - 1995. - № 11. - С. 2.
335-336. Один рік у долі Шевченка і в долі України // Чернеча гора. - 1995. - № 2/3. - С. 3.
337. Поет, народжений з любові: 8 січ. В. Симоненку виповнилося б 60 років // Укр. культура. - 1995. - № 1. - С. 8-11.
338. Світла посмішка страдника [В. Марченка] // Наша віра. - 1995. - Жовтень, № 10. - С. 15.
339. Святейший озвався // Наша віра. - 1995. - № 7/8. - С. 2.
340. Свято національної гідності // Укр. Слово. - 1995. - 31 серп.
341. Сивий сонет; "У білу ніч, мов по ударі дзвону..."; "Знову сиза Волинь...", "Мої рідні у сивих віках...": [Вірші] / Передм. Криштальсько-го А. // Нар. трибуна. - 1995. - 30 черв. - С. 13.
342. Слово в пользу ленинских чтений // Социал-демократ. - 1995. - Март. - С. 3.
343. Слово на користь ленінських читань // Голос України. - 1995. - 25 лют. - С. 12.
344. Сумління // Голос України. - 1995. - 18 квіт. - С. 13.
345. "Тихо пливу в імлі...": [Вірш] // Наша віра. - 1995. - Грудень, № 12. - С. 4.
346. Форум украинской интеллигенции // Финанс. Украина. - 1995. - 21 нояб. - С. 12.
347. Холодний душ істерії // Час/Тіmе. - 1995. - 22 груд. - С. 10.
348. Ціна свободи вибору: [Філос. роздуми про сучас. стан укр. інтелігенції] // Всесвіт. - 1995. - № 2. - С. 160-162.
349. Ціною чести: Заява Укр. ПЕН-центру // Літ. Україна. - 1995. - 5 січ. - С. 1; Наша віра. - 1995. - Січень, № 1. - С. 5.
350. Шевченкові стовпи // Однокласник. - 1995. - № 3. - С. 5.
351. "Ядро духовної аристократії завжди в опозиції": Інтерв'ю з
Є. Сверстюком / Вела Л. Тарнашинська // Універсум. - 1995. - № 1/2. - С. 27-30.
352. Les racines ukrainiennes de la pensee religieuse Russe: Conference de Ewhen Sverstiuk, le 4 oktobre 1994 devant l'Amicale Ukrainisants // Le Bulletin de Association des anciens Eleves. - 1995. - Mai. - S.104-111.
353. W egipskiej niewoli z obojetnienia // Zustryczi. - 1995. - № 9. - S.19-26.
354. Пер.: Сковорода Г. Піснь 11; Піснь 23 // Наша віра. - 1995. - Травень, № 5. - С. 11.

1996
355. Шевченко і час / Наук. т-во ім. Шевченка в Європі. - К.; Париж: Воскресіння, 1996. - 159 с.: портр.
Рец. Лиша Р. Озивання до Єремії // Слово і час. - 1997. - № 3. - С. 56-57.
356. А соцреалізм процвітає!: Лист // Час/Time. - 1996. - 21 черв. - С. 5.
357. Біля стін Божої Матері в Люрді // Наша віра. - 1996. - № 3. - С. 7. - Підпис: Є.С.
358. Боротьба за Шевченка // Голос України. - 1996. - 7 берез. - С. 3.
359. "В обмеженні помітний майстер справжній. Лише закон свободу може дати" (Гете): [Бесіда з президентом Укр. ПЕН-центру Є. Сверстюком про Міжнар. конгр. ПЕН-клубу] / Записала О. Кошіль // Час/Time. - 1996. - 22 листоп. - С. 10.
360. Від науки до мудрости // Наша віра. - 1996. - Серпень, № 8. - С. 11.
361. Відновлення історичної справедливості: [Про переклад Біблії укр. мовою і духов. відродження нації] // Розбудова держави. - 1996. - № 11. - С. 44-47.
362. [Виступ на презентації книжки В. Овсієнка "Світло людей", що відбулася в Державному музеї літератури України] // Слово і час. - 1996. - № 11/12. - С. 48-50.
363. Волинь: (Уривок з поеми) // Наша віра. - 1996. - Березень, № 3. - С. 2.
364. [Вступне слово] // Овсієнко В. Світло людей: Спогади-нариси про В. Стуса, Ю. Литвина, О. Мешко. - К., 1996. - 1 с. обкл.
365. Гідність - це передусім захист гідності: [Відкритий лист укр. ПЕН-центру Президентові України з приводу захисту укр. громади] // Голос України. - 1996. - 15 жовт. - С. 6; Укр. вісті. - 1996. - 13 жовт. - С. 1.
366. Громадянин - і на тому стою: [Про П. Розумного] // Час/Time. - 1996. - 22 берез. - С. 10.
367. День подяки: [Про концерт Ніни Матвієнко] // Наша віра. - 1996. - Грудень, № 12. - С. 1. - Підпис: Є.С.
368. До редакції і читачів "Українських вістей" // Укр. вісті. - 1996. - 18 лют. - С. 1.
369. До роковин Чорнобильської катастрофи; Одшуміли "бенкети": [Вірш] // Наша віра. - 1996. - Квітень, № 4. - С. 1.
370. [З приводу авантюр навколо УАПЦ] // Наша віра. - 1996. - Грудень, № 12. - С. 3.
371. Євген Сверстюк: "Не робіть із Шевченка ідола" / Розмову з Є. Сверстюком вів Б. Куфрик // Неділ. експрес. - 1996. - Травень, № 19.
372. Євген Сверстюк: "Такого і в пеклі не придумаєш..." / Розмову вів М. Якубівський // Літ. Україна. - 1996. - 13 черв. - С. 2.
373. Етнічна сила української культури // Треті Гончарівські читання, Київ, 26-28 січ. 1996 р. - К., 1996. - С. 37-38.
374. І знову, Собор, і знову сумнівний: Інтерв'ю із Є. Сверстюком з передм. ред. // Час/Time. - 1996. - 29 листоп. - С. 1.
375. Інтелігенція як самоусвідомлення нації // Час/Time. - 1996. - 2 лют. - С. 10.
376. Княжна снів [Л. Семикіна] // Людмила Семикіна. Високий замок: [Альбом]. - Б. м.: Задумливий страус, [1996]. - С. 40-43.
377. Козацький корінь: (До 75-річчя М. Руденка) // Луцький замок. - 1996. - 2 лют. - С. 6.
378. Козацький корінь: 20-21 груд. минулого року відбулися літ. вечори М. Руденка // Час/Time. - 1996. - 19 січ. - С. 11.
379. Міжнародний Біблійний симпозіум [в Любляні] // Наша віра. - 1996. - Вересень, № 9. - С. 9; Жовтень-листопад, № 10. - С. 4; Грудень,
№ 12. - С. 4-5. - У 10 та 12 номерах матеріали симпозіуму вміщено під назвою: "Біблія в Україні" .
380. "Надходить та дата...": [Вірш] // Час/Time. - 1996. -24 трав. - С. 10. - Наведено у ст. Сверстюка "Шевченкове повернення".
381. На могилу Алли Горської // Червона тінь калини. Алла Горська: Листи, спогади, ст. - К.: "Спалах" ЛТД, 1996. - С. 110-112.
382. "Нам постійно робили кровопускання": Розмова з Є. Сверстюком / Вів М. Рачук // Буковин. віче. - 1996. - 3 лип. - С. 3.
383. Національне свято без національної гідности // Наша віра. - 1996. - Серпень, № 8. - С. 12.
384. Не приходь до мене у снах: [Вірші] / Передм. ред. // Вісті. - 1996. - 31 жовт. - С. 12. - Зміст: "Не приходь до мене у снах..."; Нині Святвечір..."; "Коли в ту неділю...".
385. "Нині Святвечір...": [Вірш] // Дніпро. - 1996. - № 3/4. - С. 10.
386. Олексій Братко-Кутинський і його книга "Феномен України" // Час/Time. - 1996. - 8 трав. - С. 10.
387. [Повернення до пережитків] // Konteksty. - 1996. - № 3/4. - S. 56-57.
388. Призрак бродит // Финанс. Украина. - 1996. - 21 мая. - С. 12.
389. [Про спогади Василя Овсієнка "Світло людей"] // Слово і час. - 1996. - № 11/12. - С. 48-51.
390. Редакції і читачам "Українських вістей": [Лист] // Укр. вісті. - 1996. - 14 квіт.
391. Религиозный фундамент морали и право // Финанс. Украина. - 1996. - 30 июля. - С. 12.
392. Рік високого сонця: [Про Т.Г. Шевченка] // Наша віра. - 1996. - Лютий, № 2. - С. 8; Березень, № 3. - С. 14; Квітень, № 4. - С. 7.; Травень,
№ 5. - С. 8-9; Червень, № 6. - С. 4; Липень, № 7. - С. 6; Серпень, № 8. - С. 8.
393. Роль и призвание интеллигенции // Финанс. Украина. - 1996. - 19 нояб. - С. 13.
394. Роль интеллигенции - вакантна // Круг. - 1996. - Октябрь, № 6. - С. 8.
395. Роль і покликання інтелігенції: [Доп. президента Укр. ПЕН-центру Є. Сверстюка на Міжнар. конгр. ПЕН-клубу, Мінськ, 13-18 верес.] // Час/Time. - 1996. - 29 листоп., № 47. - С. 11.
396. Світлій пам'яті Степана Мамчура // Визвол. Шлях. - 1996. - Кн. 9. - С. 1102-1106.
397. Слово і честь імени: [Про М. Коцюбинську] // Кур'єр Кривбасу. - 1996. - № 47/48. - С. 58-61.
398. Судьба свергнутого с Олимпа: [Про П. Шелеста] // Финанс. Украина. - 1996. - 2 апр. - С. 13.
399. "Такого і в пеклі не придумаєш...": Інтерв'ю з Є. Сверстюком // Літ. Україна. - 1996. - 13 черв. - С. 2.
400. Твердий горіх на насіння: Виступ на творч. вечорі у зв'язку з висуненням В. Чорновола на Держ. премію ім. Т.Г. Шевченка // Час/Time. - 1996. - 8 берез. - С. 12.
401. ХХХ: [Вірш] // Хрещатик. - 1996. - 20 квіт. - С. 12.
402. Туди повернули, звідки вийшли // Голос України. - 1996. - 12 берез. - С. 9.
403. Українці - будьмо! // Наша віра. - 1996. - Червень, № 6. - С. 1-2.
404. Холодний душ гістерії // Укр. вісті. - 1996. - 14 січ. - С. 1-2.
405. Церква - авторитет найвищий // Наша віра. - 1996. - Липень, № 7. - С. 1.
406. Час збирати каміння: З виступу на ІІІ Гончарівських читаннях // Наша віра. - 1996. - Січень, № 1. - С. 9.
407. Час скресання криги: Передмова // Козак С. Скресання криги:
З подій в Україні кінця 1980-х - початку 90-х. - Детройт: Укр. вісті, 1996. - С. 3-8.
408. Чиєю мовою ми говоримо // Укр. вісті. - 1996. - 8 груд. - С. 1-2.
409. Шевченкове повернення // Час/Time. - 1996. - 24 трав. - С. 10; Наша віра. - 1996. - № 5. - С. 1.
410. Що трапилося в УАПЦ // Час/Тіmе. - 1996. - 29 листоп. - С. 10.
411. Як Господь долі ділив: [Про духов. долю укр. народу] // Однокласник. - 1996. - № 1. - С. 26-27.
412. Dovzenko [та] Ukraina: [Післямова] // Oleksandr Dovzenko. Zumottu joki. Suomentanut Eero Balk. - Helsinki: Kustannus Oy Taifuuni, 1996. - S.115-128.
413. Powrot do "perezytkow" // Lithuania. - 1996. - № 1/2. - S.95-103.
414. The Bible in Ukrainian Literary Interpretation // International symposium on the interpretation of the Bible, 17-22 September 1996, Slovenija, Ljubljana. - Ljubljana, 1996. - С. 128-129 (англ. мовою); С.129-130 (словен. мовою).
415. Wybieralismy Zycie / Z Jewhenem Swerstiukiem rozmawiaja B. Berdychowska i A. Hnatiuk // Wiez. - Zipiec. - 1996. - S.127-153.

1997
416. Андрій // Наша віра. - 1997. - Листопад, № 11. - С. 1. - Підпис: Є.С.
417. Великодні дзвони // Зарубіж. л-ра. - 1997. - Чис. 15. - С. 2.
418. Відійшов наш милий гість Булат Окуджава // Наша віра. - 1997. - Червень, № 6. - С. 4.
419. Відкриття Івана Кошелівця: (До 90-ліття від дня народж.) // Укр. мова та л-ра. - 1997. - Чис. 46. - С. 1-3.
420. Відкриття Івана Кошелівця: До 90-річчя від дня народж. // Час/Тіmе. - 1997. - 27 листоп. - 3 груд. - С. 12.
421. [Відповіді на запитання редакції] // Слово і час. - 1997. - № 4. - С. 62-65. - (Автопортрет).
422. Відповідь моїм землякам-волинянам: [Про канонічність УПЦ КП і УПЦ МП] // Наша віра. - 1997. - Березень, № 3. - С. 1-2.
423. Віккерс на Гоголя: [Спогади] // Сучасність. - 1997. - № 12. - С. 18-23.
424. 90-річчя Івана Кошелівця // Наша віра. - 1997. - Грудень, № 12. - С. 10.
425. Дзвони Великодні // Укр. вісті. - США, 1997. - 27 квіт. - С. 1-2; Наша віра. - 1997. - Квітень, № 4. - С. 2.
426. До колегії Вітебського обласного суду; Копія: до Верховної Ради Бєларусі / Сверстюк Є., Дзюба І., Драч І. // Час/Time. - 1997. - 29 трав. - 4 черв. - С. 10.
427. Евген Сверстюк: "Наше общество не прошло очищение": [Беседа] / Записал Т. Марусык // Зеркало недели. - 1997. - 8-14 февр. (№ 6). - С. 15.
428. Іван Дзюба - талант і доля // Дивослово. - 1997. - № 9. - С. 2-8; Кур'єр Кривбасу. - 1997. - № 85/86. - С. 53-81; Визвол. Шлях. - 1997. - Кн.7-8.
429. Ідеал чистої святині: Виступ на Соборі УАПЦ // Наша віра. - 1997. - Травень, № 5. - С. 2, 10.
430. Злидні обезбоженого світу: [Про необхідність осмислення сторінок боротьби за гідність народу] // Наша віра. - 1997. - Вересень, № 9. - С. 6-7.
431. З'явилася перша книга про Аллу Горську // Наша віра. - 1997. - Лютий, № 2. - С. 16.
432. Коротке інтерв'ю [редакції газети "Українська думка")] // Укр. думка. - Лондон, 1997. - 9 жовт. - С. 7.
433. Людмила Семикіна - жриця краси // Час/Тіmе. - 1997. - 7 лют. - С.10. - (На здобуття Держ. премії України ім. Т. Шевченка).
434. Ми тримаємося за них, як за стеблину // Укр. вісті. - 1997. -
14 груд. - С. 1-2; Наша віра. - 1997. - Листопад, № 11. - С. 3: фотогр.
435. Минає чверть віку // Час/Тіmе. - 1997. - 13-19 лют. - С. 5.
436. Мистецький ключ до вічних таємниць: З виступу на обговоренні виставки творів Григорія Синиці // Наша віра. - 1997. - Червень, № 6. - С. 7.
437. Мить на Чумацькому шляху // Укр. думка. - Лондон, 1997. - Вересень.
438. Молох - 72 // Наша віра. - 1997. - Січень, № 1. - С. 3; Лютий, № 2. - С. 4.
439. На дев'яте березня // Пороги. - 1997. - № 1/3. - С. 20-21.
440. На могилу сіячів слова // Наша віра. - 1997. - Жовтень, № 10. - С. 1. - Підпис: Є.С.
441. Наша дорога до храму // Наша віра. - 1997. - Лютий, № 2. - С. 2.
442. "Нині Святвечір": [Вірш] // Наша віра. - 1997. - Січень, № 1. - С. 1.
443. Осяяний високим небом: Духовний світ Шевченка // Дошк. виховання. - 1997. - № 3. - С. 8-9.
444. Отчий дом Виктора Некрасова // Зеркало недели. - 1997. - 6-12 сент. (№ 36). - С. 11.
445. Плата життям за слово правди: Минуло 150 років з часу арешту Т. Шевченка / Коцюбинська М., Перепадя А., Сверстюк Є., Чорновіл В. // Час/Time. - 1997. - 29 трав. - 4 черв. - С. 10.
446. Повернення до "пережитків минулого": [Про духов. відродж. суспільства] // Сучасність. - 1997. - № 1. - С. 59-64.
447. Посткомуністи // Наша віра. - 1997. - Липень, № 7. - С. 4. - Підпис: Є.С.
448. Президент Чехії і "президент дисидентів" Вацлав Гавел у Києві // Час/Time. - 1997. - 7-13 серп.
449. Про долю української святині: [Відкритий лист Президентові України] / Сверстюк Є., Драч І., Дзюба І. // Патріярхат. - 1997. - Жовтень. - С. 26-27.
450. Свіча його віри: 16 верес. В. Марченку виповнилося б 50 років // Наша віра. - 1997. - Вересень, № 5. - С. 7. - Надруковано також вірші: "Не відбувши року", "Господи, яке коротке і скупе життя..."
451. "Собор у риштованні": [Уривок] // Наша віра. - 1997. - Травень, № 5. - С. 5.
452. Трудівник: [Про І. Світличного] // Кур'єр Кривбасу. - 1997. - № 69/70. - С. 107-110.
453. У дорозі до Шевченка: [Передрук ст., що відкриває кн. Є. Сверстюка "Шевченко і час"] // Слово і час. - 1997. - № 3. - С. 55-56. - (Наші презентації).
454. У Леніна не просто атеїзм // Наша віра. - 1997. - Жовтень, № 10. - С. 6. - Підпис: Є.С.
455. Уроки й заповіти Петра Могили // Літ. Україна. - 1997. - 23 січ. - С. 3.
456. Фольклор у джунглях примусового ідеологізму // Освіта. - 1997. - 10-17 груд. - С. 11.
457. Хвилі радості - дні розплати: [Вірш] // Зарубіж. л-ра. - 1997. - Чис. 15. - С. 2.
458. Хто і чому боїться Біблії // Наша віра. - 1997. - Червень, № 6. - С. 5. - Підпис: Є.С.
459. Чого навчаєте? // Наша віра. - 1997. - Березень, № 3. - С. 2.
460. Чорнобиль як катастрофа моральна // Чорнобиль: Літературний апокаліпсис і дійсність: Матеріали конф., Київ, 24-26 квіт. 1996. - К.: Гете-Інститут, 1997. - С. 64-69.
461. Шевченко в сучасному прочитанні // Укр. мова та л-ра. - 1997. - Чис. 8 (№ 24). - С. 1-2.
462. Шевченко непрочитаний // Почат. шк. - 1997. - № 3. - С. 52-53.
463. Шевченко під оптичним прицілом: [Відгук на ст. А. Каревина "Поет і цар", надруковану в газ. "Киев. новости 24 січ. 1997 р.] // Час/Тіmе.- 1997. - 6-12 берез. - С. 10.
464. Шевченко - предтеча мирянського апостольства? // Наша віра. - 1997. - Липень, № 7. - С. 2.
465. Як вберегти на Волині батюшок? // Наша віра. - 1997. - Жовтень, № 10. - С. 2.
466. Як перший президент обміняв перворідство на сочевичну юшку // Укр. вісті. - 1997. - 9 лют. - С. 2; Наша віра. - 1997. - Березень, № 3. - С. 4.
467. Suwerennosc potwierdzona // Gazeta wyborcza. - 1997. - 2 czerwca. - S.16.
468. Ukrainska dusza gospodarcza // Gazeta wyborcza. - 1997. - 20 stycznia.
469. Рец.: Перша книга про Аллу Горську // Слово і час. - 1997. -
№ 7. - С. 78. - Рец. на кн.: Алла Горська: Червона тінь калини: Листи; спогади, ст. / Ред. та упоряд. Зарецького О. та Маричевського М. - К.: "Спалах" ЛТД, 1996. - 239 с.

1998
470. Ваша інформація - ваша візитка // Молодь України. - 1998. - 7 черв.
471. Визнання Бога: Урив. із есею "Розіп'ятий праворуч", присвяч. О. Довженку // Зоря Полтавщини. - 1998. - 6 січ.
472. Виступ на врученні премії ім. Василя Стуса 14 січня 1998 року // Наша віра. - 1998. - Лютий, № 2. - С. 2; Кур'єр Кривбасу. - 1998. - Квітень, № 99/100. - С. 170-171.
473. Відкритий лист до Бл. Володимира, митрополита УПЦ Московського паріярхату // Наша віра. - 1998. - Лютий, № 2. - С. 4. - Підписи: М. Кравець, Є. Сверстюк, В. Єлепський, В. Карпенко та ін.
474. Волинь воліє благодать слова // Наша віра. - 1998. - Березень, № 3. - С. 4.
475. Гріхи наших батьків // Наша віра. - 1998. - Серпень, № 8. - С. 3.
476. Дві зустрічі з Чеславом Мілошем // Літ. Україна. - 1998. -
17 груд. (№ 49). - С. 4; Наша віра. - 1998. - Грудень, № 12. - С. 3.
477. До єдності через співпрацю: Інтерв'ю, дане Є. Сверстюком О. Скопові в Бавнд-Бруку 18.Х.98 // Укр. вісті. - 1998. - 20 груд. - С. 2, 3.
478. До святих на землі, що шляхетні вони, - до них все жадання моє (Пс.15:3): [Вірш] // Наша віра. - 1998. - Травень, № 5. - С. 1.
479. Духи печерні // Шлях перемоги. - 1998. - 28 лип. - С. 8.
480. Естамп Л.К.: ["Ох, Пані, все розвіяв час!"] // Укр. мова і л-ра. - 1998. - Чис. 44. - С. 4.
481. Євген Сверстюк: "Я народився під щасливою зіркою" / Записав П. Маліш // Майбуття. - Хмельницький, 1998. - Червень, № 11/12. - С. 6.
482. Єрусалим в усвідомленні поетів Українського відродження: Про тих, що знову прагнули провести в життя дух Закону і Пророків // Наша віра. - 1998. - Січень № 1. - С. 8-9.
483. З виступу Євгена Сверстюка [на ХV Соборі УПЦ (США)] // Наша віра. - 1998. - Листопад, № 11. - С. 2.
484. Загадка Київо-Могилянської академії // Наша віра. - 1998. - Жовтень, № 10. - С. 6.
485. Зачарований життям: Інтелектуальна драма М. Руденка // Літ. Україна. - 1998. - 3 груд. - С. 9.
486. Зачарований життям: (Презентація спогадів М. Руденка в Київ. будинку вчителя) // Свобода. - 1998. - 31 лип. - С. 10.
487. Засвітити людину: (Розмова з Є. Сверстюком ) / Інтерв'ю взяла І. Дячук // Укр. мова та л-ра. - 1998. - Чис. 14. - С. 3.
488. Зона умирання // Свобода. - 1998. - 23 жовт. - С. 11.
489. Зустріч на кладці: [Про Б.Д. Антоненка-Давидовича] // Кур'єр Кривбасу. - 1998. - Грудень, № 108. - С. 167-170.
490. Зустрічі з Аллою Горською // Терен. - Луцьк, 1998. - № 2. - С. 14-16.
491. Іван Котляревський сміється // Альманах Укр. Нар. Союзу. Річник 88. - Парсіпані; Ню-Йорк: Свобода, 1998. - С. 19-45.
492. Інтелігенція як самоусвідомлення нації // Укр. мова та л-ра. - 1998. - Чис. 44. - С. 5.
493. Інтерв'ю, дане Є. Сверстюком Олександрові Скопу в Бавнд-Бруці, США, 18 жовтня 1998 року // Наша віра. - 1998. - Грудень, № 12. - С. 1, 2.
494. Камерні переклади // Сучасність. - 1998. - № 12. - С. 39-40.
495. Комуніст з психологічного погляду // Визвол. Шлях. - 1998. - Кн.5. - С. 546-548.
496. Лист Євгена Сверстюка Романові Корогодському з неволі // Укр. мова та л-ра. - 1998. - Чис. 14. - С. 4.
497. "Любіте своїх ворогів"; "Власне, хто був отой Ідальго...": [Вірші] // Укр. мова та л-ра. - 1998. - № 44. - С. 6, 7. - У тексті також ст. М. Коцюбинської "Крізь велику призму".
498. "Мені випала повна чаша...": На запитання відповідає президент Укр. ПЕН-центру, ред. газ. "Наша віра", лауреат Шевченків. премії письм. Є. Сверстюк/ Розмову провели і записали Р. Лиша і Ю. Вівташ // Час/Time. - 1998. - 11-18 груд. - С. 12.
499. Міжнародна конференція "Релігія і суспільство в Україні: фактори змін" // Наша віра. - 1998. - Квітень, № 6. - С. 6.
500. На 200-літній ювілей української літератури: [Фрагм. есею про І. Котляревського] // Наша віра. - 1998. - Грудень, № 12. - С. 8-9.
501. На моїм віку // Укр. мова і л-ра в шк. - 1998. - Листопад, чис. 44. - С. 2: фотогр.
502. Напинайте вітрила і струни душі: [Вірш] // Зарубіж. л-ра. - 1998. - Грудень, № 48. - С. 2.
503. Націоналізм сповнений любові: [Про мотиви міжнац. відносин у творчості Шевченка] / Підгот. Ю. Огульчанський // Хрещатик. - 1998. - 14 берез.
504. "Неба і сонця нема": [Вірш присвяч. В. Стусові] // Наша віра. - 1998. - Січень, № 1. - С. 13.
505. Остання зона Василя Стуса // Наша віра. - 1998. - Жовтень, № 10. - С. 3-4. - На світлинах: Зустріч в лагері: Л. Лук'яненко, Є. Сверстюк, В. Абанькін, С. Ковальов; Євген Сверстюк в останній камері Василя Стуса.
506. Остання зона Василя Стуса: Минуло 13 років від дня смерті поета // Літ. Україна. - 1998. - 24 верес. - С. 7.
507. Переспів псалма 41 // Наша віра. - 1998. - Серпень, № 8. - С. 1.
508. Під плащем патріотизму // День. - 1998. - 16 квіт.
509. Подвижник нездоланний: [Про Патріарха Мстислава] // Наша віра. - 1998. - Червень, № 6. - С. 4; Липень, № 7. - С. 5.
510. Постать Стуса над плином часу // Укр. мова та л-ра. - 1998. - Квітень, чис. 13. - С. 1-2; Віра = Faith. - 1998. - Ч.1. - С. 13-15.
511. Постать Стуса над плином часу: Слово про поета, мовлене з нагоди його 60-річчя у Нац. філармонії 26 січ. // Час/Time. - 1998. - 5-11 лют. - С. 10.
512. [Про В. Стуса: Фрагмент виступу на перших Стусівських читаннях] // Слово і час. - 1998. - № 6. - С. 21-23.
513. Проблеми заміни основ культури // Towards a New Ukraine. - Ottawa, 1998. - Том 2. - С. 159-168.
514-515. ХV Собор УПЦ США // Наша віра. - 1998. - Листопад, № 11. - С. 1-2.
516. Реквієм // Укр. мова та л-ра. - 1998. - Чис. 44. - С. 5. - Присвята В.С. і А.Г.
517. "Робити щось справжнє можна лише на справжній основі...": Інтерв'ю з Є. Сверстюком / Вів розмову Д. Стус // Шлях перемоги. - 1998. - 16 груд. - С. 6.
518. Роздуми після свята матері // Наша віра. - 1998. - Червень, № 6. - С. 3.
519. Свобода пера под защитой имени: [Про ст. О. Солженіцина "Славянская трагедия"] // Зеркало недели. - 1998. - 20 июня. - С. 16.
520. Сервантес: [Вірш] // Літ. Україна. - 1998. - 17 груд. (№ 49). - С. 4: фотогр.
521. Слово про Стуса на ювілейному святі // Визвол. Шлях. - 1998. - Кн.3. - С. 349-355.
522. "Собор у риштованні" // Наша віра. - 1998. - Вересень, № 9. - С. 2.
523. Тверезий погляд [на вибори до Верхов. Ради України] // Наша віра. - 1998. - Липень, № 7. - С. 3.
524. "Тихо пливу в імлі"; Життя; Сервантес: [Вірші] // Укр. мова та л-ра. - 1998. - Листопад, чис. 44. - С. 1, 2.
525. Україна голосом Ніни Матвієнко // Наша віра. - 1998. - Квітень, № 4. - С. 8.
526. Що сталося з основами культури // Свобода. - 1998. - 11 груд. (№ 24). - С. 12, 18.
527. Я народився під щасливою зорею / Інтерв'ю вів П. Малиш // Майбуття. - Хмельницький, 1998. - № 11/12. - С. 6.
528. "Я начал молиться Богу": Из духовной биографии А. Довженко // Независимость. - 1998. - 15 апр. - С. 4, 13; 17 апр. - С. 6, 13.
529. Return to the "zone of death": Perm Camp 36 // The Ukrainian weekly Sunday. - 1998. - 11 october (№ 41).
530. The Bible in Ukrainian Literary Interpretation // Interpretation of the Bible / Slovenska Akademija znanosti in umetnosti. - Ljubljana; Scheffild, 1998.
531. Пер.: Григорій Сковорода // Наша віра. - 1998. - Лютий, № 2. - С. 4.
532. Пер.: Пастернак Б. Гамлет // Столич. новости. - 1998. - 15-22 дек. - С. 19. - Подано в тексті статті Б. Чувалова "Но сейчас идет другая драма".
533. Пер.: Тютчев Ф. "Не розмірковуй, не падкуй!"; Silentium; "Чого б там нас життя не вчило"; "Отій байдужій і сліпій"; "З того життя, що вирувало тут"; "У мреві вищої дрімоти"; 14 грудня 1825 // Сучасність. - 1998. - № 12. - С. 41-43.

1999
534. На святі надій: Вибране / Упоряд.: Андрієвська В., Лиша Р.; Ред. Рибалко О.; Худож. оформл. Лівня А. - К.: Наша віра, 1999. - 781 с. - Тит. арк. парал. англ.
535. "Базилеосе, ти привітав першим...": (Передм. до віршів В. Стуса, присвяч. Є. Сверстюку) // Наша віра. - 1999. - Січень, № 1. - С. 1. - Підпис: Триваймо Євген.
536. Він проніс через ХХ століття Шевченківський дух: [Про укр. письм. Б. Антоненка-Давидовича] // Літ. Україна. - 1999. - 18 листоп.- С.2.
537. Віра, Надія, Любов і їхня мати Софія // Жінка. - 1999. - Вересень, № 9. - 1 та 2 с. обкл.
538. Волинське братство // Наша віра. - 1999. - Грудень, № 12. - С. 6.
539. Гоголевское ясновиденье // Столич. новости. - 1999. - 6-13 апр. - С. 20.
540. Громадянський вибір // Сучасність. - 1999. - № 1. - С. 108-109.
541. Діалоги в редакції // Наша віра. - 1998. - Червень, № 6. - С. 3.
542. Діти ХХ віку: З виступу на конф. "Катастрофа європейського єврейства в ІІ Світовій війні", 31.08.99 // Наша віра. - 1999. - Вересень, № 9. - С. 4.
543. До 2000-ліття Різдва Христового // Наша віра. - 1999. - Травень, № 5. - С. 1-2. - Підпис: Є.С.
544. Добігає час тисячоліття // Наша віра. - 1999. - Грудень, № 12. - С. 1-2.
545. Духи печерні: Про право і обов'язок самозахисту // Літ. Україна. - 1999. - 21 берез. - С. 2; Шлях перемоги. - 1999. - 28 лип. - С. 8.
546. Етнічне закорінення української культури // Наша віра. - 1999. - Вересень, № 9. - С. 6.
547. Євген Сверстюк: "Діалог - це робота душі": [Про роль інтелігенції у популяризації християнських цінностей, поглиблення секулярних процесів у суспільстві та ін.] / Розмовляла П. Дідула // Вірую. - 1999. - Жовтень, чис. 15/16. - С. 5.
548. Євген Сверстюк: "Один день без брехні - то вже революція" / Інтерв'ю взяла Т. Гуреш // Укр. Слово. - 1999. - 22 лип. - С. 6. - (Портрет зблизька).
549. Євген Сверстюк: Про люстрацію говорить пізно...: Розмова В. Цибулька з Є. Сверстюком // Політика і культура. - 1999. - 14-20 трав. - С. 38-39: портр.
550. Євген Сверстюк: Талант, поєднаний з високою порядністю / Бліц-інтерв'ю записав В. Вербич // Луцький замок. - 1999. - 2 верес. - С. 9.
551. Євген Сверстюк: "Утрачено той рівень культури, який зобов'язує до сповідування вершин і плекання принципу правдивості" / Інтерв'ю вела Лавриненко О. // День. - 1999. - 6 листоп. - № 207. - С. 6: фотогр.
552. Євген Сверстюк: "Християнство вимагає не осуду інших, а максималістського ставлення до себе": [Запитання і відповіді, які прозвучали під час зустрічі з учасниками молодіж. Християн. з'їзду] // Жива вода. - Дрогобич, 1999. - Жовтень, № 10. - С. 4.
553. Євген Сверстюк: "Я обрав дорогу вузьку" / Інтерв'ю та комент. І. Дейнеки // Житомир. телеграф. - 1999. - 16 груд. - С. 1: портр.
554. Засвітити гасло культури: [Побажання новоствореної газ. "Луцьк молодий" // Луцьк молодий. - 1999. - 12 серп. - С. 1.
555. Зустріч на кладці: [Про Б. Антоненка-Давидовича] // Визвол. Шлях.- 1999. - Кн. 1.- С. 110-113; Независимость.- 1999.- 17 верес.- С. 12.
556. Культурно-духовні основи незалежності // Наша віра. - 1999. - Серпень, № 8. - С. 1-2.
557. Людина приходить опановувати простір: [Відповіді на запитання] / Розмову провели і записали Р. Лиша і Ю. Вівташ // Кур'єр Кривбасу. - 1999. - Лютий, № 110. - С. 3-10.
558. Мутації неопоганства // Наша віра. - 1999. - Лютий, № 1. - С. 5.
559. НАТО не може вчинити інакше...: Думки [з приводу воєнної акції в Югославії] // День. - 1999. - 19 трав. - С. 17.
560. Ні Юрій Шевельов, ні Василь Барка... [не потребують Державної премії] // Наша віра. - 1999. - Березень, № 3. - С. 2. - Підпис: Є.С.
561. Пам'ятник совєтському танку // Луцьк молодий. - 1999. - Ч. 2. - С. 4. - (В роковини москов. перевороту).
562. [Передмова до публікації листа Мартіна Лютера Кінга-молодшого "Лист з Бірмінгемської в'язниці"] // Наша віра. - 1999. - Березень, № 3. - С. 8.
563. "Письменником мене зробили тюрма і заслання" / Розмовляв П.Русенко // День. - 1999. - 11 лип. - С. 7.
564. Питання честі та мужності: Розмова з Є. Сверстюком - головою Українського ПЕН-клубу / Вела розмову А. Вінницька // Наше Слово. - Варшава, 1999. - 5 груд. - С. 1.
565. Повернення Олени Пчілки // Наша віра. - 1999. - Грудень, № 12. - С. 7.
566. Поганство має стадний характер // Україна молода. - 1999. - 12 берез. - (Релігія і мораль).
567. Потоптавши гординю: Діалог: Василь Овсієнко - Євген Сверстюк // Літ. Україна. - 1999. - 18 берез. - С. 11.
568. Про відродження віри і Церкви // Свобода. - 1999. - 3 верес. - С. 12.
569. Роздуми напередодні свята матері // Жінка. - 1999. - Травень, № 5. - С. 2-3.
570. Рукописи горять. Рукописи не горять! // Наша віра. - 1999. - Червень, № 7. - С. 3.
571. Свербіж Геростратівський: Нотатки на злобу дня у формі катехізису // День. - 1999. - 6 серп. - С. 20: портр.
572. Сверблячка Геростратівська: [Відгук на публ. О. Бузини "Вурдалак Тарас Шевченко"] // Луцьк молодий. - 1999. - 12 серп. - С. 4.
573. Слово на зустрічі з християнською молоддю, 17.09.99 // Наша віра. - 1999. - Листопад, № 11. - С. 2-3.
574. Сторінка для роздумів: [Про Патріарха Алексія] // Наша віра. - 1999. - Червень, № 6. - С. 2.
575. 100-річчя лицаря прямої постави [Б. Антоненка-Давидовича] // Независимость. - 1999. - 17 сент. - С. 12.
576. Сяє на горі Почаївська Лавра // Наша віра. - 1999. - Вересень, № 9. - С. 16.
577. Україна. Сторонній погляд // Наша віра. - 1999. - Листопад, № 11. - С. 4.
578. Шевченкові метаморфози: Учора минуло 185 років від дня народж. Т.Г.Шевченка // День. - 1999. - 10 берез. - С.7.
579. Шевченкові руки: [Про відтворення рук поета в скульптурних пам'ятниках] // Наша віра. - 1999. - Березень, № 3. - С. 1. - Підпис: Є.С.
580. Феномен віри: [Про роль релігії у розбудові укр. держави] / Розмову вела С. Кочерга // Крим. світлиця. - 1999. - 5 листоп. - С. 5.
581. Феномен Шевченка: До 185-річчя від дня народж. // Однокласник. - 1999. - № 3. - [В середині журн.]
582. Християнство вимагає не осуду інших, а максималістського ставлення до себе // Запис. о. М. Бучинського // Жива вода. - Дрогобич, 1999. - № 10. - С. 4.
583. Як я редагував Івана Драча // Слово і час. - 1999. - № 11. - С. 77-79. - (З пам'яті літ. Молодь 60-х).
584. [Галина Севрук]: Буклет. - [Б. в. д.]: іл.
585. Rekopisy plona: Nasza pamiec historyczna... // Gazeta wyborcza. - 1999. - 18 czerwca. - S.18.

2000
586. "В житті бездомнім": [Вірш] // Кур'єр Кривбасу. - 2000. - Листопад, № 132. - С. 3, обкл.
587. В Україні незалежність прийшла не тими дверима, освячували і приймали її не ті руки // Укр. вимір. - 2000. - С. 30-31. - Відповіді на запитання анкети.
588. Вакантне місце Андрія Сахарова // Наша віра. - 2000. - Січень, № 1. - С. 5: портр.
589. Василь Стус; 15 років; Міра присутности: [Виступ на вечорі пам'яті В. Стуса в Київ. будинку вчителя, 4 верес. 2000 р.] // Укр. Слово. - 2000. - 14-20 верес. - С. 1, 15; Наша віра. - 2000. - № 9. - С. 6-7; Універсум. - 2000. - № 7/10. - С. 38-39; Визвол. Шлях. - 2000. - Кн. 9. - С. 85-89.
590. Великомученик і цілитель Пантелеймон // Наша віра. - 2000. - Серпень, № 8. - С. 6-7. - Підпис: Є.С.
591. [Виступ] // Три дні вересня вісімдесят дев'ятого: Матеріали Установчого з'їзду Народного руху України за перебудову. - К., 2000. - С. 106-111: фото.
592. Відповідь на листи до редакції [газ. "Наша віра"] // Наша віра.- 2000. - Серпень, № 8. - С. 2. - Підпис: Є.С.
593. Гоголь сокровенный // Независимость. - 2000. - 11 февр. - С. 13.
594. Дата Різдва Христового // Наша віра. - 2000. - Січень, № 1. - С. 2.
595. Десять років Деклярації про суверенітет України // Наша віра. - 2000. - Серпень, № 8. - С. 1.
596. Добігає час тисячоліття: [Есе] // Укр. Слово. - 2000. - 6 січ. - С. 7.
597. Другое лицо православия: На вопросы "Тыгодника повшехнего" отвечает укр. православ. философ Евген Сверстюк // Рус. мысль. - 2000. - 7-13 дек. - С. 21.
598. Євген Сверстюк: "Нам бракує одвертості" / Інтерв'ю О. Квасницької // Арка. - 2000. - Квітень. - С. 5.
599. Євген Сверстюк: "Поета Стуса зрадив Медведчук": Згадує колишній політв'язень, письм. Є. Сверстюк/ Розмову вів В. Ковальський // Хрещатик. - 2000. - 21 верес. - С. 4: фото.
600. Євген Сверстюк: "Ядро духовної аристократії завжди в опозиції": Інтерв'ю з Є. Сверстюком / Розмову вела Л. Тарнашинська // Діалоги в універсумі: Ексклюз. інтерв'ю з відомими вченими, політиками, письм. і журналістами. - Л., 2000. - С. 47-55.
601. Закон, за яким живемо тисячу літ: (З виступу на святковій Академії в Миколаєві з нагоди 2000-ліття Різдва Христового) // Наша віра. - 2000. - Вересень, № 9. - С. 3.
602. Камінь наріжний нашої історії: [Доп. на міжнар. наук. конф. "Україна у 2000 році: Християнські святі і свята в духовному житті українців, Краків, 16-17 жовт. 2000 р.] // Наша віра. - 2000. - Листопад, № 11. - С. 5, 14.
603. Країна, яка не знала неволі // Стоголосник. - К., 2000. - Чис. 3/4: Присвячено Норвегії. - С. 7-10.
604. Культурна присутність Юрія Луцького // Сучасність. - 2000. - № 9. - С. 139-140.
605. Ліні Костенко // Наша віра. - 2000. - Квітень, № 5. - С. 12.
606-607. Ліні Костенко // Независимость. - 2000. - 17 марта. - С. 3. - У тексті вірш, присвячений Л. Костенко, "Ох, Пані, все розвіяв час!".
608. На переломі тисячоліть // Зарубіж. л-ра. - 2000. - Чис. 1. - С. 4.
609. На порозі тисячоліть // Уряд. кур'єр. - 2000. - 19 лют. - С. 4-5: портр.
610. "Найперше було слово...": [Вірші] // Наша віра. - 2000. - Червень, № 6. - С. 4.
611. "Наш Тарас не умер, а только притворился мертвым", - говорит народная легенда: [Про глибинну суть поезії Шевченка] / Разговор с Е. Сверстюком записала О. Унгурян // Независимость. - 2000. - 10 марта. - С. 4, 13.
612. Не убий: [Власний погляд Є. Сверстюка на львівські події - убивство композитора Ігоря Білозіра] // Самост. Україна. - 2000. - 27 черв. - С. 7.
613. Микола Добрий [М. Лукаш] // Наша віра. - 2000. - Січень, № 1. - С. 10-11.
614. Молитва: З поеми "Роздвоєний дух" / З передм. авт. // Наша віра.- 2000. - Лютий, № 2. - С. 10.
615. Одвічний сценарій...: Євген Сверстюк про Василя Стуса: Бесіда з Є. Сверстюком / Записала Л. Воронина // Укр. Слово. - 2000. - 26 жовт. - 1 листоп. - С. 1, 6.
616. Панас Заливаха - мить на Чумацькому шляху // Укр. культура. - 2000. - № 11/12. - С. 24-25.
617. Переживання свята і почуття святости // Наша віра. - 2000. - Лютий, № 1. - С. 2.
618. "Полюбімо один одного, щоб однодумно...": [Про реліг. ситуацію в Україні] // Наша віра. - 2000. - Листопад, № 11. - С. 1, 3.
619. Прапор має силу тоді, коли його несуть: [Про перепоховання В. Стуса, Ю. Литвина, О. Тихого] // Слово і час. - 2000. - № 1. - С. 13.
620. Продовження старих ігор - це затяжний інфантилізм: [Про досвід дев'яти років, прожитих нашим суспільством у нових іст. умовах] // День. - 2000. - 19 серп. - С. 6.
621. Прощання з століттям: Що у Вашому розумінні є кінець ХХ ст. й початок третього тисячоліття для України?: На запит. "Укр. культури" відповідають: П. Загребельний, Є. Сверстюк, В. Шевчук та ін. // Укр. культура. - 2000. - № 1. - С. 3-4.
622. Роздуми Страсного тижня // День. - 2000. - 29 квіт.
623. Свобода слова і збереження обличчя // Уряд. кур'єр. - 2000. - 8 лип. - С. 11.
624. Симоненкова з'ява: [Вірш] // Літ. Україна. - 2000. - 6 січ. - С. 1.
625. [Спогади про С.Я. Мамчура] // Наша віра. - 2000. - Вересень, № 9. - С. 8.
626. Сто українців: [Відгук на ст. О. Кучерука у газ. "Укр. Слово" "Сто українців усіх часів"] // Укр. Слово. - 2000. - 2-8 берез. - С. 6.
627. Тінь калини: "У світлі нинішніх подій бачимо, що не змінилося нічого...": Інтерв'ю Є. Сверстюка з нагоди 30 років від дня загибелі художниці Алли Горської / Записала Н. Тисячна // Укр. Слово. - 2000. - 14-20 груд. - С. 16. - (Епоха і особистість).
628. Українське коріння російської релігійної філософії // Наша віра. - 2000. - Липень, № 7. - С. 3-4.
629. Философия милосердия: (На вопросы отвечает обществ. деятель, писатель Е. Сверстюк / Беседовал Т. Махринский // Столич. новости. - 2000. - 7-13 марта. - С. 5.
630. Чекання Великодня // Независимость. - 2000. - 28 апр. - С. 3.
631. Inna twarz prawoslawia / Z Jewhenem Swerstiukiem rozmawia Leszek Wolosiuk // Tygodnyk powszechny. - 2000. - 19 pazdzernika. - С. 18.
632. Wybieralismy Zycie...: Rozmova z Jewhenem Swerstiukiem // Berdychowska В., Hnatiuk О. Bunt pokolenia: Rozmowy z intelektualistami ukrainskimi. - Lublin, 2000. - S.27-77.

2001
633. Білий вітрильник надії - супроти вітру: [Про приїзд Папи Івана Павла ІІ в Україну] // Наша віра. - 2001. - Липень, № 7. - С. 5.
634. "Вам - кому рокувала доля...": [Вірш] // Голос України. - 2001. - 23 серп. - С. 13.
635. Василь Стус; 15 років; Міра присутності // Дивослово. - 2001. - № 1. - С. 54-55.
636. Великий іспит історії // Віра. - 2001. - Лип.-верес., чис. 3. - С. 2-3.
637. Великий іспит історії: [Про усунення комуно-олігархами уряду В. Ющенка] // Наша віра. - 2001. - Травень, № 5. - С. 3-4.
638. Вибух 11 вересня [у США] // Наша віра. - 2001. - Жовтень, № 10. - С. 1-2.
639. Витяг із статті Євгена Сверстюка; Василь Стус; 15 років; Міра присутності; Док. № 8 // Чобіт Д. Нарцис. Штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.; Броди: Просвіта, 2001. - С. 122.
640. Відійшов Віктор Астаф'єв // Наша віра. - 2001. - Грудень, № 2. - С. 16. - Підпис Є.С.
641. Відкритий лист від Українського ПЕН-центру до Президента України з приводу захисту українських громадян // Укр. вісті. - 2001. - 13 жовт. - С. 1; Голос України. - 15 жовт. - С. 6.
642. [Відповіді на запитання редакції "Дивослово" про В. Стуса] // Дивослово. - 2001. - № 1. - С. 55-57.
643. Відповіді редактора на запитання братчиків [щодо місії Православної церкви] // Наша віра. - 2001. - Серпень, № 8. - С. 3, 8.
644. Дата незалежності України // Наша віра. - 2001. - Серпень, № 8. - С. 1. - Підпис Є.С.
645. 22 травня: [Вірш]: 140-річчя відходу Т.Шевченка // Наша віра. - 2001. - Травень, № 5. - С. 1.
646. 25.ХІ - День пам'яті [голодомору] в Росії воліють не згадувати // Наша віра. - 2001. - Грудень, № 12. - С. 7. - Підпис: Є.С.
647. Друге народження // Укр. культура. - 2001. - № 4/5. - С. 3.
648. Друге повернення Св. Андрія до Київа // Наша віра. - 2001. - Жовтень, № 10. - С. 2.
649. Дух і віра в житті України: Виступ на відкритті ІІІ Всесвіт. форуму українців, не допущений держадміністрацією // Наша віра. - 2001. - Вересень, № 9. - С. 3, 5; Визвол. Шлях. - 2001. - № 9. - С. 1923.
650. Духовний і моральний стрижень виховання особи // Наша віра. - 2001. - Січень, № 1. - С. 4.
651. Євген Сверстюк: Від насильства - до порозуміння: [Інтерв'ю Є. Сверстюка після одержання премії ЮНЕСКО] / Записав Т. Марусик // Дзеркало тижня. - 2001. - 13 січ. - С. 14.
652. Євген Сверстюк: "Він не боявся...": [Спогади про духов. побратима М. Брайчевського] / Записала О. Сущенко // Вечір. Київ. - 2001. -
4 груд. - С. 6: портр. - (Незабутні).
653. Евген Сверстюк: "Когда наша зона взбунтовалась, майор по режиму съел гнилую селедку целиком, облизнулся и сказал: "Оч-чень хорошая селедочка!": Знаменитый укр. шестидесятник находился "под колпаком" советских спецслужб 30 лет / Интервью с Е. Сверстюком вела О. Унгурян // Факты. - 2001. - 24 апр. - С. 5-6: фот. - (Человек среди людей).
654. Євген Сверстюк: "Ми могли реально заявити про українську культуру, яка сидить у в'язниці" / Розмову [про отримання Є. Сверстюком почесної нагороди - премії ЮНЕСКО імені Корнеліу Копосу за міжетнічну і міжконфесійну толерантність у творчості] вів А. Криштальський // Волинь. - 2001. - 20 січ. - С. 2.
655. Євген Сверстюк: "Ядро духовної аристократії завжди в опозиції" / Розмова Є. Сверстюка з Л. Тарнашинською // Тарнашинська Л. Закон піраміди: Діалоги про л-ру та соціокульт. клімат довкола неї. - К.: Пульсари, 2001. - С. 34-41.
656. Закриття Чорнобиля // Наша віра. - 2001. - Січень, № 1. - С. 3.
657. Застереження пророків [щодо дотримання заповідей "Не вбивай" і "Не свідчи неправдиво"] // Наша віра. - 2001. - Грудень, № 12. - С. 3.
658. Застереження пророків: Религиозные и философские проблемы Холокоста // ГКУМА. - Дек. 2001 г. - янв. 2002 г. - С. 9. Твір, надісланий Є. Сверстюком на адресу конференції "Проблеми Голокосту в Україні".
659. І прости нам...: [Про доброту і відповідальність людини] // Наша віра. - 2001. - Червень, № 6 (158). - С. 6.
660. Іван Дзюба очима шістдесятників // Слово і час. - 2001. - №7. - С. 11-12.
661. Іван Михайлович Дзюба // Сучасність. - 2001. - № 7/8. - С. 118-119.
662. Із гармати - по горобцях: [Відповідь на запитання газ. "День" стосовно прямих аналогій деяких телеканалів щодо сил опозиції і нацистів] // День. - 2001. - 16 лют. - С. 9.
663. Ім'я зігріває душу: Штрихи до портр. М. Коцюбинської // Літ. Україна. - 2001. - 27 груд. - С. 7.
664. "Ім промовляти душа моя буде": [Про Лесю Українку] // Філолог. студії. - 2001. - № 1. - С. 4-9.
665. Камінь наріжний для ХХІ століття // Зарубіж. л-ра. - 2001. - Січень, Чис. 1. - С. 1.
666. [Картина ідеальної людини в оточенні грішників: Про Папу Івана Павла ІІ] // День. - 2001. - 27 черв. - Дано під загальною назвою "Час дивитися в небо: Думки" / Гудзик К., Поліщук Т., Денисенко В. - С. 4.
667. Києво-Печерська лавра. 950 літ // Наша віра. - 2001. - Вересень, № 9. - С. 1-2.
668. Леоніде Даниловичу, Ви повинні піти! / Сверстюк Є., Овсієнко В., Заливаха П. та ін. // Укр. Слово. - 2001. - 8-14 лют. - С. 2.
669. Майже вся Україна вітає Михайлину Коцюбинську з днем народження (сімдесятим) // Наша віра. - 2001. - Грудень, № 12. - С. 14.
670. Майстер досліджувати правду: [Про І. Кошелівця] // Сучасність. - 2001. - № 4. - С. 107-112.
671. Ми могли реально заявити про українську культуру, яка сидить у в'язниці / Розмову вів А. Криштальський // Волинь. - 2001. - 20 січ. -
№ 7. - С. 2.
672. Михайло Юліанович Брайчевський, 6.ІX.1924 - 23.Х.2001 // Наша віра. - 2001. - Листопад, № 11. - 16 с. - Підпис: Надгробне слово Є.С.
673. "Не туди б'єш, Іване!" // День. - 2001. - 7 берез. - С. 21.
674. Один з покоління: З виступу у Варшаві на презентації кн. "Бунт покоління": Розмови з укр. інтелектуалістами // Літ. Україна. - 2001. - 5 квіт. - С. 3.
675. Паломництво Папи в Україну // Україна. - 2001. - № 7/8. - С. 40-43: іл.
676. Пам'яти Юрія Остаповича Луцького // Наша віра. - 2001. - Грудень, № 12. - С. 16. - Підпис: Від Українського ПЕН-клубу - Є.С.
677. Перед входом до тунелю // Волинь моя: Журн. Міжнар. громад. об'єднання "Волинське братство". - К., 2001. - Вип. 1.- С.151-160.
678. Післямова // Чобіт Д. Нарцис: Штрихи до політичного портрета Віктора Медведчука. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.; Броди: Просвіта, 2001. - С. 101-107.
679. Правописна гарячка: [Про необхідність повернення до "харківського" правопису] // Наша віра. - 2001. - Лютий, № 2. - С. 9.
680. Про дурість: [Філософ. роздуми, навіяні міжнар. зібранням письм. під гаслом "Література проти глупоти" (Лагота-2001, 17-21 черв.)] // Літ. Україна. - 2001. - 16 серп. - С. 7: портр.
681. Початок 2001 - мовою християн // Зарубіж. л-ра. - 2001. - Квітень, № 14. - С. 1-2.
682. Релігія в зоні посткомунізму // Наша віра. - 2001. - Травень, № 5. - С. 2; Розбудова держави. - 2001. - № 1/6. - С. 62-65.
683. Референдум про незалежність // Наша віра. - 2001. - Грудень, № 12. - С. 1-2. - Підпис: Є.С.
684. Святий писав Сталіну // Наша віра. - 2001. - Грудень, № 12. - С. 5. - Підпис: Є.С.
685. Та Волинь у мені: [Вірші] // Філол. студії. - 2001. - № 1. - С. 9-13.
686. Своя міра правди: [Відгук на кн. Івана Гнатюка "Стежки-дороги"] // Сучасність. - 2001. - № 5. - С. 99 -104.
687. Сміх лікує: [Передмова] // Шпилька О. І сміх, і горе за синім морем. - К.: Смолоскип, 2001. - С. 5-12.
688. Талант і доля: [До 70-річчя від дня народж. укр. літ. критика, акад. І.М. Дзюби] // Уряд. кур'єр. - 2001. - 26 лип. - С. 5.
689. Творення Помісної Церкви // Наша віра. - 2001. - Лютий, № 2. - С. 1.
690. ІІІ [Всесвітній] форум [українців], Київ, 18-20 серпня // Наша віра. - 2001. - Жовтень, № 10. - С. 3.
691. Трудівник: [Про письм. І. Світличного] // Уряд. кур'єр. - 2001. - 22 серп.. - С. 15.
692. У.Б.Н. - холодний душ в обличчя: [Про музичну драму Г. Тельнюк "У.Б.Н."] // Наша віра. - 2001. - Червень, № 6. - С. 11.
693. Україна в червні: [Про антихристиян. характер політики РПЦ] // Наша віра. - 2001. - Червень, № 6. - С. 7.
694. Християнин іде попереду // Наша віра. - 2001. - Березень, № 3. - С. 4. Пастир має бути не тільки священнослужителем, але й стратегом, оборонцем і наставником.
695. Церква, яку ми обираємо: Розмова з Є. Сверстюком / Вела розмову [та авт. передм.] І. Тесленко // Україна молода. - 2001. - 28 листоп. - С. 5.
696. Чекання Великодня // Наша віра. - 2001. - Квітень, № 4. - С. 4.
697. Myszy i ludzie: Rozmowa z Jewhenem Swerstiukiem, prezesem ukrainskiego PEN-Clubu // Tygodnik powszechny. - 2001. - 8 lipca. - S.19.
698. La fedee il gulag / [Розмовляв] F.S. // Il Regno. - 2001. - № 8. - С. 225-226.

2002
699. А небо весніє... // Наша віра. - 2002. - Березень, № 3. - С. 2. - Підпис: Є.С.
700. Авторитет Церкви: [Про спокуси прагматизму] // Наша віра. - 2002. - Квітень, № 4. - С. 5.
701. Вождь чи господар: [Про роль особи, зокрема В. Ющенка, в сучас. політ. житті] // Наша віра. - 2002. - Січень, № 1. - С. 3-6.
702. Гоголь і Шевченко: Рік високого сонця в Україні // Наша віра. - 2002. - Березень, № 3. - С. 6-7.
703. Діла людини і сама людина мають бути порядними: За матеріалами преси: [Про В. Ющенка] // Наша віра. - 2002. - Лютий, № 2. - С. 3. - Підпис: Є.С.
704. З віддалі 30 років: [Національний опір 60-х років] // Наша віра. - 2002. - Січень. № 1. - С. 3. - Підпис: Є.С.
705. Крутять піар // Наша віра. - 2002. - Квітень, № 4. - С. 4.
706. Мудрість серця: Виступ 16 січ. на з'їзді блоку В. Ющенка // Наша віра. - 2002. - Лютий, № 2. - С. 2.
707. "Наша віра" - не офіційний орган // Наша віра. - 2002. - Лютий, № 2. - С. 16.
708. Нова книга, яка пролежала в рукописі півтора століття: [Про кн. П. Юркевича "Історія філософії права"] // Наша віра. - 2002. - Лютий, № 2. - С. 15. - Підпис: Є.С.
709. Перші українці в Канаді: [Вірш] // Наша віра. - 2002. - Квітень, № 4. - С. 8.
710. Погром? Синагоги? Книгарні? Аптеки? // Наша віра. - 2002. - Травень, № 5. - С. 16. - Підпис: Є.С.
711. Про етику і розум журналіста // Наша віра. - 2002. - Лютий, № 2. - С. 2. - Підпис: Є.С.
712. Про "Розстріляне відродження": (Сучасні рефлексії): [Післямова] // Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: Антологія, 1917-1933: Поезія - проза - драма - есей. - К.: Смолоскип, 2002. - С. 968-973.
713. Революція духовна // Наша віра. - 2002. - Травень, № 5. - С. 5. - Підпис: Є.С.
714. Різдво - свято людської надії // Укр. думка. - 2002. - Чис. 1(622). - С. 5.
715. Слово: [Розд. з поеми "Роздвоєний дух"] // Наша віра. - 2002. - Березень, № 3. - С. 14.
716. "У нашій квартирі влаштували дев'ятигодинний обшук": Інтерв'ю Є. Сверстюка / Вів В. Хрущак // Експрес. - 2002. - 17-24 січ. - С. 21: портр.
717. Фільм Бі-Бі-Сі про владу України // Наша віра. - 2002. - Квітень, № 4. - С. 3.
718. Шевченко і Гоголь // Літ. Україна. - 2002. - 16 трав. - С. 2.
719. Що показали вибори? // Наша віра. - 2002. - Квітень, № 4. - С. 4. - Підпис: Є.С.
720. Юрій Бойко // Наша віра. - 2002. - Березень, № 3. - С. 3. - Підпис: Є.С.
721. Юрій Шевельов // Наша віра. - 2002. - Травень, № 5. - С. 8-9.
722. Який Бог у депутата? // Наша віра. - 2002. - Березень, № 3. - С. 1-2.
723. Рец.: Драматичні спогади галичанки // Наша віра. - 2002. - Травень, № 5. - С. 4-5. - Рец. на кн.: Крушельницька Л. Рубали ліс: Спогади галичанки. - Л., 2001.


НЕОПУБЛІКОВАНІ ПРАЦІ З ДОМАШНЬОГО АРХІВУ

724. Виробляти національне мислення: [Про конфлікт між укр. церквами]. - 6 с. - Машинопис.
725. До редакції газети "Свобода" з приводу публікації в ч. 183 за 27 вересня 89: Рукопис. - 1 с. - Під статтею підписи: Є. Сверстюк, В. Попелюх, Д. Стус.
Спростування фальшивого повідомлення про повернення на батьківщину поезії В. Стуса.
726. Каннібальські жертвоприношення: [Щодо присудження премії ім. Л.Українки М.Я.Олійнику за роман "Дочка Прометея"]. - 2 с. - Машинопис.
727. Перші Українці в Канаді: Вірш: Рукопис. - 1 с. - Підпис: Едмонтон. 20.12.89.
728. Редакції "Літературної України": [Проти фальсифікації керівництвом "Л.У." виступу автора]. - 2 с. - Машинопис.
729. Свобода слова: [Про зневажливу публікацію Ю. Айвазяна в "Независимости" проти М. Гориня]. - 3 с. - Машинопис.
730. Свято Волині: [До 110-річчя від дня народж. В. Липинського]. -3 с. - Машинопис.

До змісту ЄВГЕН СВЕРСТЮК: "Це - вибір"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ