Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки
Словник

Українські прислів'я, приказки
та порівняння з літературних пам'яток

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

1. Друковані джерела

Алекс. - Александровський Г. Г. Охорона здоров'я в народних приказках. - X., 1928. Барв. - Барвінок Ганна. Оповідання з народних уст. - К., 1902. Бар. Лаз. - Твори Лазаря Барановича // Киевская старина. - 1887. - Август. - Т. 18. Бат. - Батюк Н. О. Фразеологічний словник. - К.: Рад. шк.,1966. Баш. - Баш Я. В. Надія. - К.: Рад. письменник, 1960. Білоц. Білоцерківщина: Пісні, гуморески, прислів'я. - Біла Церква, 1929. Боров. - Боровиковський Л. І. Твори. - К.: Рад. письменник, 1957. Вас. - Васильченко С. Твори: В 4 т. - К.: Рад. письменник, 1959-1960. Вас. Вибр. - Васильченко С. Вибране. - К.: 1954. Висл. - Вислоцкий В. Пословицы и поговорки Галицкой и Угорской Руси. - Спб., 1873. Высл. - Высло?і. - Мінск: Навука і тэхніка, 1979. Вишня - Вишня О. Твори: В 2 т. - К.: Рад. письменник, 1956. Вік живи - Вік живи, вік учись. Українська народна мудрість / Упоряд. І П. Березовський. - К.: Рад. шк., 1961. Вільде - Вільде І. Сестри Річинські. - Львів: Каменяр, 1958. ВНС - Малороссийские пословицы и поговорки, собранные В. Н. С. (Смирницким). - X., 1834. Г.-Арт. - Гулак-Артемовський П. Твори. - К.: Держлітвидав, 1964. Гатцук - Гатцук М. Присловки, примовки. Ужинок рідного поля. - М., 1857. Гл. - Глібов Л. Твори: В 2 т. - К.: Наук. думка, 1974. Гол. - Головко А. В. Твори: В 2 т. - К.: Держлітвидав, 1957. Гонч. - Гончар О. Твори: В 6 т. - К.: Дніпро, 1978-1979. Гонч. Тронка - Гончар О. Тронка. - К.: Рад. письменник, 1963. Горд. - Гордієнко К. Твори: В 2 т. - К.: Держлітвидав, 1959. Гр. - Прыказкі і прыма?кі: У 2 кн. / Упор. М. Я. Грынблат. - Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн. 1, 2. Граб. - Грабовський П. Твори: В 3 т. - К.: Держлітвидав, 1959-1960. Греб. - Гребінка Є. Твори: В 5 т. - К.: Держлітвидав, 1957. Григор. - Григоренко Г. Вибрані твори. - К.: Держлітвидав, 1959. Грінч. - Гринченко Б. Д. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. // Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. - Чернигов, 1895. - Вып. 1; 1897. - Вып. 2. Гуцало - Гуцало Є. Скупана в любистку. - К.: Рад. письменник, 1965. Даль - Пословицы русского народа / Сб. В. Даля. - М.: Гослитиздат, 1957. Десняк - Десняк О. Десну перейшли батальйони. - К.: Держлітвидав, 1949. Дніпр. Чайка - Дніпрова Чайка. Твори. - К.: Держлітвидав, 1960. Довж. - Довженко О. Твори: В 3 т. - К.: Держлітвидав, 1958-1960. Донч. - Донченко О. Твори: В 6 т. - К.: Держлітвидав, 1956-1957. Ефим. - Ефименко П. С. Украинские пословицы и поговорки // Черниговские губернские ведомости. - 1859. - № 6, 15, 31, 33. Зак. пр. - Скарби народної мудрості: Закарпатські українські прислів'я та приказки / Зап. та впоряд. В. Іваньо. - Ужгород, 1959. Закр. - Малороссийские пословицы, поговорки и загадки, и галицкие приповедки / Собрал Н. Закревский // Старосветский бандуриста. - М., 1860. - Кн. 2. Збан. - Збанацький Ю. Єдина. - К.: Держлітвидав, 1959. Згар. - Згарский А. Е. Народная русская философия. - Коломыя, 1873. Зін. Кл. - Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. - К.: Наук. думка, 1971. Іл. - Иллюстров И. И. Сборник российских пословиц и поговорок. - К., 1904. Ільк. - Галицькіи приповідки і загадки зібрані Г. Ількевичем. - Відень, 1841. Ільч. - Ільченко О. Козацькому роду нема переводу ... К.: Рад. письменник, 1958. К.-К. - Карпенко-Карий І. Твори: В 3 т. - К.: Дніпро, 1985-1988. Кв.-Осн. - Квітка-Основ'яненко Г. Твори: В 8 т. - К.: Дніпро, 1968-1970. Ком. - Нова збірка народних малоруських приказок, прислів'їв, помовок, загадок і замовлянь / Впоряд. М. Комаров. - Одеса, 1890. Кос. - Косинка Г. Новели. - К.: Дніпро, 1962. Кост. - Костомаров І. Твори: В 2 т. - К.: Дніпро, 1967. Коц., 1975 - Коцюбинський М. Твори: В 7 т. - К.: Наук. думка, 1973-1975. Котл. - Котляревський І. Повне зібрання творів. - К.: Наук. думка, 1960. Крим. - Кримський А. Вибрані твори. - К.: Держлітвидав, 1955. Кроп. - Кропивницький М. Твори: В 6 т. - К.: Дніпро, 1958-1960. Кулж. - Кулжинский Г. Малороссійские пословицы и поговорки // Киевские губернские ведомости. - 1858. - № 26, 27 Куліш - Куліш П. Вибране. - К.: Держлітвидав, 1969. Кучер, Голод - Кучер В. Голод. - К.: Дніпро, 1961. Кучер, Трудна любов - Кучер В. Трудна любов. - К.: Рад. письменник, 1960. Кучер, Чорноморці - Кучер В. Чорноморці. - К.: Держлітвидав, 1956. Л. Укр. - Леся Українка. Твори: В 5 т. - К.: Держлітвидав, 1951-1956. Літ. газ. - Літературна газета за 1961-1962 рр. Літ. Укр. - Літературна Україна за 1962 р. ЛНВ - Літературно-науковий вісник. - 1898. - № 13; 1903. - № 12. Ляцький - Ляцкий Е. А. Материалы для изучения творчества и быта белорусов. 1. Пословицы, поговорки, загадки. - М., 1898. Мал. - Пословицы, присловия, шутки / Собрал Ал. Н. Малинка // Сб. материалов по малорусскому фольклору. - Чернигов, 1902. Малишко - Малишко А. Заповітне джерело. - К.: Молодь, 1959. Мам. - Мамонтов Я. Твори. - К.: Держлітвидав, 1962. Манж. - Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях И. И. Манжурой // Сб. Харьковского историко-филол. об-ва. - Харьков, 1890. - Вып. 2. - Т. 2. Март. - Мартович Л. Твори. - К.: Держлітвидав, 1954. М. В. - Марко Вовчок. Твори: В 7 т. - К.: Наук. думка, 1966. - Т. 1. Михельсон - Михельсон М. И. Опыт русской фразеологии. - Спб, 1903. - Т. 1-2. Могила П. - Прислів'я з творів Петра Могили // Киевская старина. - 1887. - Август. - Т. 18. Мудр. - Мудрість народна. - К.: Держлітвидав, 1962. Мушк. - Мушкетик Ю. Чорний хліб. - К.: Дніпро, 1960. Н.-Л. - Нечуй-Левицький І. Твори: В 10 т. - К., Наук. думка, 1965-1968. Н. ск., 1964 - Народ скаже - як зав'яже: Зб. прислів'їв, приказок та образних висловів / Упоряд. Ю Цигра. - Братіслава, 1964. Н. ск., 1971 - Народ скаже - як зав'яже: Українські народні прислів'я, приказки, загадки / Упоряд. Н. С. Шумади. - К.: Веселка, 1971. Н. ск., 1976 - Народ скаже - як зав'яже: Народні прислів'я та приказки / Упоряд. І. Рабошапка. - Бухарест, 1976. Ном. - Українські приказки, прислів'я і таке інше. Зб. О. В. Марковича і других / Спорудив М. Номис. - Спб., 1864. Ном., ЗНТШ - Номис М. Зразки, вилучені цензурою // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. - Львів, 1909. - Т. 88. Нос. - Сборник белорусских пословиц / Сост. И. И. Носович. - Спб, 1874. Обр. сл. - Образне слово. Постійні народні порівняння / Упоряд. І. Гурин. - К.: Дніпро, 1966. Олесь - Олесь О. Вибране. - К.: Рад. письменник, 1958. Ол. М. - Олійник М. Чуєш, брате мій. - Львів: Каменяр, 1959. Ол. С. - Олійник С. Вибране. - Держлітвидав, 1959. Охр. - Охріменко П. П. Остання битва наливайківців і її відгук в усній народній творчості / До 400-річчя Солоницької битви і мученицької смерті Северина Наливайка. - Суми, 1997. Павл. - Фразы, пословицы и поговорки малороссийские // Грамматика малороссийского наречия / Сост. А. Павловский. - Спб, 1818. Панч - Панч П. Твори: В 3 т. - К.: Держлітвидав, 1956. Панч; На калин. Мості - Панч П. На калиновім мості. - К.: Рад. письменник, 1965. Перем., 1852 - Перемишлянин, на год 1852. - Перемишль, 1852. Перем., 1854 - Перемишлянин, на год 1854. - Перемишль, 1854. Перетц - Перетц В. Н. Из истории пословицы: Историко-литературные заметки и материалы. - Спб, 1898. П. М. - Мирний П. Твори: В 7 т. - К.: Наук. думка, 1968-1971. Прип. - Приповідки або українська народна філософія / Зібрав та видав В. С. Плав'юк. - Едмонтон, 1946. Рад. Ант. - Твори Антонія Радивиловського // Киевская старина. - 1887. - Август. - Т. 18. Рапан. - Беларускія прыказкі, прыма?кі і загадкі / Скла? Я?ген Рапановіч. - Выд. 3. - Мінськ, 1974. Рибн. - Рыбникова М. А. Русские пословицы и поговорки. - М., 1961. Рильський - Рильський М. Твори: В 20 т. - К.: Наук. думка, 1983-1988. Руд. - Руданський С. Твори. К.: Держлітвидав, 1956. Ряб. - Рябокляч І. Жайворонки. - К.: Рад. письменник, 1957. Свидн. - Свидницький А. Люборацькі. - К.: Держлітвидав, 1955. Симоні - Старині сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX ст. / Собрал и подготовил к печати П. Симони. - Спб, 1899. - Вып. 1. Скр. - Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови. - К.: Наук. думка, 1973. Сл. ід. - Словник українських ідіом / Уклав Г. М. Удовиченко. - К.: Рад. письменник, 1968. Снег. - Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследованья об отечественных пословицах и поговорках И. Снегирева. - В 4 кн. - М., 1832-1834. Снег., 1848. - Русские народные пословицы и притчи, изданные И. Снегиревым с предисловием и дополнениями. - М., 1848. Собко - Собко В. П'єси. - К.: Держлітвидав, 1958. Сосюра - Сосюра В. Твори: В 3 т. - Держлітвидав, 1957-1958. Стар. - Старицький М. Твори: В 8 т. - К.: Дніпро, 1963-1965. Стар., Облога - Старицький М. Облога Буші. - К.: Дніпро, 1961. Стельм. - Стельмах М. Твори: В 6 т. - К.: Дніпро, 1972-1973. Стельм., Щедр. веч. - Стельмах М. Щедрий вечір. - К.: Рад. письменник, 1967. Стеф. - Стефаник В. Твори: В 3 т. - К.: Вид-во АН УРСР, 1949-1954. Сторож. - Стороженко О. Твори: В 2 т. - К.: Держлітвидав, 1957. Тесл. - Тесленко А. З книги життя. - К.: Рад. письменник, 1949. Тичина - Тичина П. Твори: В 3 т. - К.: Держлітвидав, 1957. Тулуб - Тулуб З. Людолови. Т. 1-2. - К.: Держлітвидав, 1957. Тютюн. - Тютюнник Григорій. Вир. - К.: Дніпро, 1964. Укр. поети-романтики - Українські поети-романтики 20-40-х років XIX ст. - К.: Дніпро, 1968. Укр. пр., 1936 - Українська народна приказка. - К.: Держлітвидав, 1936. Укр. пр., 1955 - Українські прислів'я та приказки / Упоряд. В. Бобкова, Ф. Лавров, М. Ліждвой, Г. Сухобрус, М. Ткаченко. - К.: Вид-во АН УРСР, 1955. Укр. пр., 1961 - Українські прислів'я та приказки. Вид. 2-е, випр. та доповн. - К.: Вид-во АН УРСР, 1961. Укр. пр., 1963 - Українські прислів'я та приказки. Дожовтневий період / Упоряд. Й. Багмут, В. Бобкова, А. Багмут. - К.: Вид-во АН УРСР, 1963. Укр. пр. про хл. і д. - Українські народні прислів'я та приказки про хлопців та дівчат. - К.: Дніпро, 1970. Федьк. - Федькович Ю. Твори: В 2 т. - К.: Держлітвидав, 1960. Фр. - Франко І. Твори: В 50 т. - К.: Наук. думка, 1976-1980. Фр., I,1; I,2; II,1; II,2; III,1; III,2 - Галицько-руські приповідки / Зібкав, упоряд. і пояснив др. Іван Франко: В 3 т., 6 вип. / Етнографічний збірник. - Львів, 1901. - Т. 10: 1905 - Т. 16; 1907. - Т. 23: 1908. - Т. 24: 1909. - Т. 27; 1910. - Т. 28. Фр. сл. - Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови: В 2 т. - К.: Вища шк., 1984. Хотк. - Хоткевич Г. Твори: В 2 т. - К.: Дніпро, 1966. Чуб. - Пословицы, загадки, колдовство // Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной Императорским Русским Географическим обществом. Юго-Западный отдел. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубинским. - Спб, 1877. - Т. 1. - Вып. 2. Ш. - Шевченко Т. Г. Твори: В 6 т. - К.: Вид-ва АН УРСР, 1963-1964. - Т. 1-6. Шиш.-Іл. - Сборник малороссійских пословиц и поговорок / Сост. А. Шишацкий-Иллич. - Чернигов, 1857. Щог. - Щоголів Я. Поезії. - К.: Рад. письменник, 1958. Югас. - Панькевич І. Покрайні записи на закарпатсько-українських церковних книгах з додатком 4-х монастирських грамот і збірки закарпатсько-українських народних приповідок Івана Югасевича з р. 1809. - Прага, 1947. Янов. Л. - Яновська Л. Твори: В 2 т. - К.: Держлітвидав, 1959. - Т. 1. Янов., 1983 - Яновський Ю. Твори: В 5 т. - К.: Дніпро, 1982-1983.

2. Рукописні джерела ІМФЕ - Рукописні фонди Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

ІМФЕ, 1-5, 461 - Діхтяр О. Суспільний досвід: Збірка народних приказок. 1925-1927. Полтавщина. - Ф. 1-5, од. зб. 461. ІМФЕ, 1-5, 462 - Ткаліч В. Л. Діалекти, фразеологічні вислови, прислів'я. 1928, Київщина. - Ф. 1-5, од. зб. 462. ІМФЕ, 8-К1, 38 - Рудченко І. Приказки та прислів'я. З матеріалів І. Я. Рудченка. - Ф. 8, кол. 1, од. зб. 38. ІМФЕ, 8-К2, 3-30 - Яворницький Д. І. Приказки. Колекція Д. І. Яворницького. Різні області. - Ф. 8, кол. 2, од. зб. 8-30. ІМФЕ, 8-4, 341 - Кудрицька А. Прислів'я та приказки. 1923-1940. - Ф. 8-4, од. зб. 341. ІМФЕ, 14-3,59 - Кудрицький М. А. Приказки та прислів'я.- Ф. 14, од. зб. 59. ІМФЕ, 14-3, 211 - Колесник М. Л. 1100 народних приказок та прислів'їв. 1957-1965. Рівненщина. Житомирщина. - Ф. 14-3, од. зб. 211. ІМФЕ, 14-3, 249 - Іваньо В. М. Закарпатські народні прислів'я та приказки. 1958. Закарпаття. - Ф. 12-3, од. зб. 249. ІМФЕ, 14-3, 282 - Безручко І. Анекдоти, прислів'я, приказки. - Ф. 14-3, од. зб. 282. ІМФЕ, 14-3, 382 - Лавренюк М. Приказки. 1960-ті роки. Тернопільщина. - Ф. 14-3, до. зб. 382. ІМФЕ, 14-3, 386 - Лавренюк Л. Т. Приказки, прислів'я, заклинання. 1960-ті роки. Тернопільщина. - Ф. 14-3, од. зб. 386. ІМФЕ, 29-3, 113-154 - Давидович Й. Пословиці. 20-30-ті роки XX ст. Дрогобиччина. - Т. 1-42. - Ф. 29-3, од. зб. 113-154. Вовк. - Рукописна колекція паремій про Устима Кармелюка, зібрана В. П. Вовкодавом на Вінниччині / Архів відділу фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Прис. - Рукописна колекція паремій з Погребищ, зібрана Н. А. Присяжнюк / Архів відділу фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Уш. - Рукописна збірка паремій Івана Ушівського / Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ДА, п. 661.

3. Скорочення в тексті

біл. - білоруська Бук. - Буковина Він. - Вінниччина Вол. - Волинь Дніпр. - Дніпропетровщина Дон. - Донеччина Житом. - Житомирщина Закарп. - Закарпаття Ів.-Фр. - Івано-Франківщина Київщ. - Київщина Кіровоград. - Кіровоградщина Львівщ. - Львівщина Микол. - Миколаївщина Н. н. - Нові надходження Одещ. - Одещина Полт. - Полтавщина рос. - російська Сумщ. - Сумщина Терноп. - Тернопільщина Харк. - Харківщина Херсон. - Херсонщина Хмельн. - Хмельниччина Черк. - Черкащина Черніг. - Чернігівщина

 

Інтегральний пошук
українських прислів'їв, приказок та порівнянь

Бібліотека сайту Українське життя в Севастополі
Бібліотека "Українського життя в Севастополі"

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ