Просвіта Дзвін Севастополя Союз українок ТРЦ Бриз
На першу Галерея Вільна трибуна УКІЦ УГКЦ
Відгуки Бібліотека Пласт Смішного! Лінки

Iван Боднарук
МIЖ ДВОМА СВIТАМИ
Вибранi статтi про українських письменникiв

АНАТОЛЬ ГАЛАН — ІВАН ЕВЕНТУАЛЬНИЙ

Анатоль Галан, він же Іван Евентуальний, це на еміграції новеліст широкого маштабу. Він теж пише повісті, поезії, драми, сатири, гуморески й пародії. Його твори писані барвистою й соковитою мовою, відзначаються образним стилем і мають часто забарвлення іронії і сарказму. Любов до втраченої Рідної Землі створює для нього на чужині реальність.

Літературний доробок Галана-Евентульного вже тепер багатий. Він автор 16-ти книжок включко із збіркою поезій "Про радість і біль" (Філядельфія,1970), "Сатирами" (Торонто,1971), збірками оповідань, драмою "Володар — страх" (1955) та численними статтями в українській пресі. Щоб поодинокі його вірші-сатири не були розкидані по різних журналах, їх зібрано й надруковано в однотомнику. Тут на 220 сторінках маємо 138 віршів-сатир. Вони наснажені правдою і висловлені часто в кількох строфах. Він пише багато й цікаво. Всі його твори стоять на високому мистецькому рівні.
Про своє дитяче і хлоп'яче життя та перебування під совєтським режимом розказав нам письменник у вірші "Контраст почувань", присвяченому Надії Сеник:

Наша путь непідвладна нам,
Таємниця для всіх вона,
Це ж болет божевільних муз -
Від Корюківки до Сиракюз.

Далеченько і Глухів мій,
Він лишився і досі глухий,
Бо до нього крізь довгі літа
Справедливість не доліта.

Ми ходили колись разом,
Ви — дитиною, я — юнаком
По чернігівській рідній землі,
Що її ріки й ліс обплели.

Численні твори Галана зображують жахливе життя українців під большевицькою окупацією. Його сатири з політичним забарвленням спрямовані перш усього проти москалів і совєтської комуністичної системи. Вони й досі не втрачають своєї дотепності і тим самим забезпечують Галанові видне місце між українськими письменниками-гумористами. Своїм сатиричним пером відбиває Евентуальний не один ворожий большевицький наступ і виявляє мету не одного ворожого обману.
Про себе каже Галан у "Післяслів'ї" до "Буднів совєтського журналіста": "Автор жадною мірою не претендує на авреол мученика. Насправді, він таким не був, і іноді мав непогані, навіть упривілейовані умови, іноді, як і мільйони іншіх, пережидав скруту. Ще менше хоче автор показати себе національним героєм. Він був спочатку переконливим "будівничим соціялізму" в тій ділянці, де працював, а опісля, побачивши облуду, відійшов у тінь і "замовчав на своїй мові, як мовчать на всіх мовах громадяни СРСР". Постаті творів А.Галана — це звичайні сірі громадяни, без претенсій на героїв. На тлі совєтської тоталітарної системи він змальовує людину, яка не втрачає довір'я до інших, не стає бестією, щоб тільки самій вижити". Ота людяність — це найважливіша прикмета творчости Анатоля Галана.
Пізніше, коли письменник перейшов від романтики до реалізму, його перо стало гостріше. На скитальщині туга за Україною заступила в Галана інтимну лірику. В пізнішій містичній творчості залишився біль. Коли йде про Батьківщину, то у вірші "Як небо, висока, як море, широка" поет пише:

Блукаю стежками, дивуюсь, дивлюсь,
І бачу в просторі, і бачу в кутку -
Як небо, високу,
Як море, широку,
Несказано ніжну, ясну і струнку
Чудову Вітчизну мою.

У вірші "Пише син до матері" розповідає Галан про велике горе нашої еміграції: мішані подружжя.

...За морями дальніми,
За морями синіми,
Дівчина під пальмами
Полюбилась синові.

А дівчина є чужинка, чудої національности. І поет передає радість матері, що діждалася сина-сокола, і біль, який приносить їй мішане подружжя.
У збірці Галана "Про радість і біль" трапляються теж історичні баляди, наприклад, про Виговського й короля Данила.
Юрій Тис так схарактеризував А.Галана: "Галан, як людина, лагідний, овариський, щирий, чистий душею. І завжди такий же однаковий, як і його літературна творчість... Він вище середнього росту, завжди привітний, дотепний, веселий, має врождений талант". Не зважаючи на важке життя в минулому і поневіряння, він зберіг гумор, оптимізм, а також чудову пам'ять, що допомогла йому донести до читача безліч цікавих історій, епізодів, подій, обставин і подати їх у мистецькій формі. Вже у своїх сатирах виявив він небуденний талант і добру мову та вмілість зображувати цікаві картини дійсності. Всі твори Галана читаються легко, нема в них нічого, що було б зайве або томило б читача. Кожний його твір — це своєрідна історія, тематично різноманітна.
А.Галан пильно спостерігає життя і події, його сильно вражають наш буйний хворобливий індивідуалізм і гореславна отаманщина, тому він не жаліє сарказму, щоб висміяти, а тим самим виправити українські національні хиби. Бог, Україна й людина стали для нього предметом його літературної наснаги й покликання. Ось що він каже у вірші "Елегійне", з якого наводжу дві строфи:

Південна ніч, гаряча ніч,
У далину біжать огні,
Шепочуть пальми щось мені
Про біль розлук, про радість стріч.
Я научився мови пальм,
Та біль мій порохом припав,
І віра в зустічі скупа.
Я б спав тепер, я б міцно спав.

Галан є майстер особливо новелі в клясичному розумінні цього жанру. В нього виступає ляконічкість стилю, чіткість характерів і гострота сюжету. Темою більшости його творів є ставлення до підсовєтської дійсності. Він поставив собі завдання вчити й виховувати людину, спрямовувати її до благородности й гуманізму. Ось його девіз:

За прекрасне боротись,
Не зраджувати цьому й на мить.
Я недарма прожив відвойовані в смерті літа,
Коли вчить життя і за біль, і за радість...

Галанові герої сповнені ніжности і хвилюючої любови. Вони без нарікань боряться з долею і без лицемірного патосу радуються життєвими досягненнями. Борис Олександрів присвятив Анатолієві Галанові гарний вірш у його творче 75 — річчя, яке письменник недавно відсвяткував разом з українською громадою.

Чікаго, 1976 р.

До змісту Iван Боднарук МIЖ ДВОМА СВIТАМИ

Ідея та наповнення - Микола ВЛАДЗІМІРСЬКИЙ